Posted in Uncategorized

Հրաշալի օր

Երեկ առավոտյան, դուրս եկա բակ, ընկերներիս հետ խաղալու: Շան քոթոթի ձայներ լսեցի մոտեցա ձայնի ուղությամփ և տեսա մի գեղեցիկ  շնիկ: Նա այնքան չարաճճի էր: Երբ սկսեցի նրա հետ խաղալ, նա իր փոքրիկ ատամներով բռնել էր ձեռքերս  և փորձում էր կծել, բայց այնքան կամաց էր սեղմում ատամները, որ ցավ չէի զգում: Նրան տարա տուն, մայրիկիս ցույց տվեցի: Քոթոթը նրան շատ դուր եկավ: Մայրս նրան կաթ տվեց, նա այնպես արագ կերավ, որ չհասցրեցի աչքս թարթել: Ես շատ էի երազել նրա նման գեղեցիկ քոթոթ ունենալ, մի խոսքով ես շատ հրաշալի օր անցկացրեցի: