Posted in Uncategorized

Հրաշալի օր

Երեկ առավոտյան, դուրս եկա բակ, ընկերներիս հետ խաղալու: Շան քոթոթի ձայներ լսեցի մոտեցա ձայնի ուղությամփ և տեսա մի գեղեցիկ  շնիկ: Նա այնքան չարաճճի էր: Երբ սկսեցի նրա հետ խաղալ, նա իր փոքրիկ ատամներով բռնել էր ձեռքերս  և փորձում էր կծել, բայց այնքան կամաց էր սեղմում ատամները, որ ցավ չէի զգում: Նրան տարա տուն, մայրիկիս ցույց տվեցի: Քոթոթը նրան շատ դուր եկավ: Մայրս նրան կաթ տվեց, նա այնպես արագ կերավ, որ չհասցրեցի աչքս թարթել: Ես շատ էի երազել նրա նման գեղեցիկ քոթոթ ունենալ, մի խոսքով ես շատ հրաշալի օր անցկացրեցի:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s