Posted in ճամփորդություն

Իմ ճամփորդությունը դեպի «Ջրվեժ» արգելոց

Երեկ՝ փետրվարի 25-ին, ես և իմ դահուկորդ ընկերները, մեր սիրելի ուսուցչուհի՝ ընկեր Սոնայի հետ, գնացել էինք  «Ջրվեժ» արգելոց դահուկով սահելու, մարզմանը մասնակցելու: Մենք սահեցինք և շատ ուրախացանք, նաև սահեցինք սահնակով: Զբոսնեցինք, հիացանք ձմեռային տասարաններով, միասին ճաշեցինք, զրուցեցինք մի խոսքով հիանալի և անմոռանալի ևս մեկ օր անցկացրեցինք:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s