Posted in Uncategorized

Մայրենի

1) Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը կետերի փոխարեն:

Մարմնուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնը: Մարդը բացարձակ լռության պայմաններում վատ է զգում նրան պատում է երկյուղի ու անհարմարության զգացումը: Բացարձակ լռությունը խանգարում է մարդու նիրդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվերջ աղմուկը: Որոտը, հրաբուխների ձայնը, ծովային մրրիկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ էլ, ինչպես թռչունների դայլայլը, աղբյուրների կարկաչյունը, ծովի ալիքների համընթաց ճողփյունը, հաճելի են մարդկանց համար, բարերար են ներգործում նրանց նիրդային համակարգի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առողությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ֆիզիկական և մտավոր ընդունակությունների նվազումը:

2)Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով հ տառը։
Ընդհանուր, ընդհամենը, դազգահ, արհեստ, խոնարհ, հայթայթել, ապաշխարհել, խորհուրդ, ընդհուպ, անհեթեթ, ճանապարհ, շնոր, հեղեղ, խոտհարք, հեղհեղուկ, շնորհակալ, աշխարհագրական, մահճակալ, խոնարհաբար, նշխարհ, խորհրդատու, Հովհաննիսյան, հեկհեկալ, ճանապարհորդ, շնորհաշատ, արհամարհել, խորհել,
օրհնանք։

3)Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով և կամ եվ։

Ուղեվճար, ագեվազ, սերկևիլ, գերեվարել, գինեվաճառ, կարևոր, գինեվարպետ, դափնեվվարդ, ոսկեվորել, կարեվոր, հոգեվարք, հոգևիճակ, ոգևորել, հարևան, ոսկեվազ, ոսկեվարս, արևելաեվրոպական, իջևանել։