Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Բառարանային աշխատանք․ նորաբանություններ

«Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարանից»  դուրս գրի’ր քեզ հետաքրքրող բառերը իրենց բացատրություններով (մոտ 20 բառ)։ Բառարանի հղումը տեղադրի՛ր բլոգումդ։