Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

1.Տրված բառերից առանձնացրու՛ հոմանշային 10 զույգ։

Հսկայական-վիթխարի

ողորկ-հարթ

դժվար-դյութիչ

ծավի-բիլ

համեստ-սնապարծ

հավաքել-ժողովել

ստերջ-անպտուղ

դրվատել-գովել

դատարկել-պարպել

խոնավ-  տամուկ

խրթին-դժվար

2.Տրված բառերից առանձնացրու՛ հականշային 10 զույգ։

Փութաջանծույլ

 ամպոտջինջ

 դալարհինավուրց

 ուսյալտգետ

 գագաթստորոտ

 օրինականապօրինի

 անջրդիջրարբի

 նոսրթանձր

 ողորկխորդուբորդ

 հմուտանբասիր

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s