Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն․ Հայոց լեզու

1.Գրի՛ր հետևյալ մակաբույծ բառերի ճիշտ գրության ձևերը։

Ամսեկան – ամսական

օրեկան – օրական

ավելնորդ – ավելորդ

կապնվել – կապվել

շնորհակալ եմ բոլորից – շնորակալ եմ բոլորին

սիրահարվել մեկի վրա – սիրահարվել մեկին

արջը դա կենդանի է – արջը կենդանի է

խոսքս պատուհանին է վերաբերվում – խոսքս պատուհանին է վերաբերում

ես քեզ լավ եմ վերաբերում – ես քեզ լավ եմ վերաբերվում

հույսով եմ – հուսով եմ

ուսուցիչը հանդիսանում է քաղաքակրթության սյունը – ուսուցիչը քաղաքակրդության սյունն է

խոսքի – օրինակ

խոսքը գնում է թերթի մասին – խոսքը թերթի մասին է

բանը ինչու՞մն է – պաճառն որն է

ակնոցներս տուր – ակնոցս տուր

գլխարկ հագնել – գլխարկ դնել

անհայտ կորած – անհետ կորած

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s