Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

Դասարանում

1.Կապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ ածական անվամբ, ընտրի՛ր հինգ բառ և նախադասություններ կազմի՛ր։

 • Ճահիճներով պատված-ճահճապատ
 • մանրէներ ծնող-մանրէածին
 • մարդկանց ատող-մարդատիաց
 • միայնակ կյանք վարող-մենակիաց
 • մեգով պատված-միգապատ
 • միշտ փթթած-մշտափթիփ
 • թախծոտ դեմքով-թախծադեմ
 • միրգ տվող-մրգատու
 • նոր տնկած-նորատունկ
 • նուրբ հնչող-նրբահունչ
 • շահույթ բերող-շահաբեր
 • շեկ վարսերով-շիկահեր
 • շատ շնորհներ ունեցող-շնորհաշատ
 • ինչքից զուրկ-ընչազուրկ
 • ոսկուց ձուլված-ոսկեձոյլ
 • ուշքը կորցրած-ուշակորույստ
 • մաքուր գրած- մաքրագիր

2.Տրված բառերի կազմությունն ու զրությունր բացատրի՛ր:

 •  Անհյուրընկալ = ան+հյուր+ընկալ-բարդ ազանցավոր:
 •  զրուցընկեր =զրույց+ընկեր-բարդ բառ:
 •  դյուրընկալ =դյուր+ընկալ-բարդ բառ:
 •  գահընկեց =գահ+ընկեց-բարդ բառ:
 •  անընդհատ =ան+ընդ+հատ-ածանցավոր:
 •  համընթաց =համ+ընթաց-բարդ բառ:
 • միջօրե =միջ-օր+ե-բարդ ածանցավոր:
 • հանապազօրյա =հանապազ+օր+յա-բարդ ածանցավոր:
 •  ոսկեզօծ =ոսկի+ա+զ+օծ-բարդ ածանցավոր:
 • ապօրինաբար =ապ+օրեն+ա+բար-

3. Բառերը գրի՛ր միասին, գծիկով կամ անջատ՝ հանելով փակագծերը։

 • Թելիկ- (մելիկ), չորս (հինգերորդ), գիրկընդխառն, գլուխկոտրուկ, ձյուն -(ձմեռ)
 • Արագոտն, արյունարբու, (ըստ) ամենայնի, ծափ -(ծիծաղ), աչքով -(ունքով) անել
 • Ազդրոսկր, աղաչանք- (պաղատանք), ամեն (ոք), ականջօղ, աղիլեղի
 • Ամպհովանի, այստեղ-այնտեղ, այսկերպ, ամսեամիս, այբուբեն
 • Այդօրինակ, անթիվ-անհամար, կոտր (ընկնել), այլևս, աներձագ
 • Այնուհանդերձ, անել -դնել, աշխարհընկալում, առաջ բերել, ատամփորիչ
 • Ասող -խոսող, արդուզարդ, արքայից արքա, արևայրուք, արմանք-զարմանք։
Posted in Ձմեռային Ճամբար-2018, Uncategorized

Ճամբարային անհատական պլան

Հունվարի 15

9.00-9.30- Ընդհանուր պարապմունք

9.30-10.30- Հեծանվային սպորտ

10.30-12.30- Նախագծային աշխատանք․ Լեզվաբանական խաղ-մրցույթ

12.30-13.00- Ընդմիջում

13.00-13.30- Սեղանի թենիս

13.30-14.00- Մարզական ժամ՝ ըստ ընտրած մարզաձևերի

Ճամբարային օրը բլոգներում ամփոփում են սովորողները, կայքում՝ դասավանդողը։

Հունվարի  12

Օրվա  լուսաբանման պատասխանատու՝ Լիլիթ Մադոյան և սովորողներ

9.00-9.30- Ընդհանուր պարապմունք

9.30-10.00- Ճամբարային, ճամփորդական լուսաբանումներ բլոգներում

10.00-11.00- Ստեղծագործական, թարգմանչական աշխատանք

11.00-12.00- Երգուսուցում Աննա Երիցյանի հետ

12.30-13.00- Ընդմիջում

13.00-13.30- Գրադարանային ընթերցանություն

13.30-14.00- Սահք անվաչմուշկներով։

Հունվարի 11

9.00-9.30- Ընդհանուր պարապմունք

10.00- 14.00- Նախագծային ճամփորդություն  Անգլիական այգի, «Մհեր Մկրտչյան» արտիստական թատրոն 

Հունվարի 10

9.00-9.30- Ընդհանուր պարապմունք

9.30-10.00-  «Անխելք մարդը» հեքիաթի դերային ներկայացում խմբերով

10.00- 11.00- Հեքիաթախաղ հոգեբան Հայկուշ Գևորգյանի հետ․ «Եդեմական ծաղիկը»

11.00- 12.30-  ռեժիսոր  Ջորջ Սթիվենսոնի օսկարակիր ֆիլմի դիտում․ հանդիպման նախապատրաստում

12.30-13.00- Ընդմիջում

13.30-14.00- Անհատական ուսումնական պլանների լրացում սովորողների բլոգներում, օրվա ամփոփում բլոգներում, թարգմանություն: