Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

Դասարանում

1.Կապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ ածական անվամբ, ընտրի՛ր հինգ բառ և նախադասություններ կազմի՛ր։

 • Ճահիճներով պատված-ճահճապատ
 • մանրէներ ծնող-մանրէածին
 • մարդկանց ատող-մարդատիաց
 • միայնակ կյանք վարող-մենակիաց
 • մեգով պատված-միգապատ
 • միշտ փթթած-մշտափթիփ
 • թախծոտ դեմքով-թախծադեմ
 • միրգ տվող-մրգատու
 • նոր տնկած-նորատունկ
 • նուրբ հնչող-նրբահունչ
 • շահույթ բերող-շահաբեր
 • շեկ վարսերով-շիկահեր
 • շատ շնորհներ ունեցող-շնորհաշատ
 • ինչքից զուրկ-ընչազուրկ
 • ոսկուց ձուլված-ոսկեձոյլ
 • ուշքը կորցրած-ուշակորույստ
 • մաքուր գրած- մաքրագիր

2.Տրված բառերի կազմությունն ու զրությունր բացատրի՛ր:

 •  Անհյուրընկալ = ան+հյուր+ընկալ-բարդ ազանցավոր:
 •  զրուցընկեր =զրույց+ընկեր-բարդ բառ:
 •  դյուրընկալ =դյուր+ընկալ-բարդ բառ:
 •  գահընկեց =գահ+ընկեց-բարդ բառ:
 •  անընդհատ =ան+ընդ+հատ-ածանցավոր:
 •  համընթաց =համ+ընթաց-բարդ բառ:
 • միջօրե =միջ-օր+ե-բարդ ածանցավոր:
 • հանապազօրյա =հանապազ+օր+յա-բարդ ածանցավոր:
 •  ոսկեզօծ =ոսկի+ա+զ+օծ-բարդ ածանցավոր:
 • ապօրինաբար =ապ+օրեն+ա+բար-

3. Բառերը գրի՛ր միասին, գծիկով կամ անջատ՝ հանելով փակագծերը։

 • Թելիկ- (մելիկ), չորս (հինգերորդ), գիրկընդխառն, գլուխկոտրուկ, ձյուն -(ձմեռ)
 • Արագոտն, արյունարբու, (ըստ) ամենայնի, ծափ -(ծիծաղ), աչքով -(ունքով) անել
 • Ազդրոսկր, աղաչանք- (պաղատանք), ամեն (ոք), ականջօղ, աղիլեղի
 • Ամպհովանի, այստեղ-այնտեղ, այսկերպ, ամսեամիս, այբուբեն
 • Այդօրինակ, անթիվ-անհամար, կոտր (ընկնել), այլևս, աներձագ
 • Այնուհանդերձ, անել -դնել, աշխարհընկալում, առաջ բերել, ատամփորիչ
 • Ասող -խոսող, արդուզարդ, արքայից արքա, արևայրուք, արմանք-զարմանք։

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s