Posted in Պատմություն 9, Uncategorized

Պատմություն

 1. Թվարկեք հին Սպարտայում և հին Աթենքում կիրառված պետական կառավարման ձևերը;
  Սպարտա`​Երկրում հաստատվել էր բարեկարգություն (Որպեսզի ավագանին և արքաները շատ չհզորանան, իսկ ժողովուրդը նրանց հպատակվի ինքնակամ), աշխարհաժողով, որին մասնակցում էր բոլոր չափահաս սպարտիաները, բանակի հզորացում, տոհմային ավագանու և դեմոսի միջև դուր բրախումներ, վերացվեց ապարտային ստրկությունը, փրկվեցին այն աթիացիները, որոնք ստրուկ էին գնացել արտերկիր, Էվպատրիտներից բռնկվեց հողի մասը և տվեց ունեզուրկերին, ստեղծվեց չորս խավ`հիմքը ընդունում էին նրանց տարեկան եկամուտը:
  Աթենք`աշխարհաժողով, ժողովրդական դատարաններ, Պետական խորհուրդ, Կառավարություն, Ք. ա. 557թ.-ին տիրական դարձան միջին խավի ունեցվածքի դասը, ոստիկանություն, շրջիկ դատարաններ, Ք. ա. 506թ. տարածքը բաժանվեց վարչական 10 շրջանների, ստեղծվեց կառավարման ստրատեգոսների խորհուրդը, մարդիկ ընտրում էին նրանց ում վտանգավոր էին համարում Աթենքի համար:
 2. Պատմեք հին Սպարտայի և հին Աթենքի մասին:                                                                      Հին Աթենք, քաղաք-պետություն (պոլիս) Ատտիկայում։ խոշոր դեր է խաղացել Հին Հունաստանի պատմության մեջ և մշակութային կյանքում։ Ըստ ավանդության, Պոլիսն առաջացել է սինոյկիսմոսի (համաբնակեցման)՝ աթենական ակրոպոլիսի շուրջը Ատտիկայի մեկուսի տոհմական համայնքների միավորման շնորհիվ, որը տևել է մի քանի հարյուրամյակ։ Այդ միավորումը վերագրվում է Թեսևս թագավորին։ Նրան է վերագրվում նաև աթենական համայնքի բնակչության բաժանումը եվպատրիդների, գեոմորների և դեմիուրգների։ Խոշոր հողատարածություններն աստիճանաբար կենտրոնանում էին տոհմական ազնվականության (եվպատրիդների) ձեռքում, իսկ ազատ բնակչության մեծ մասը կախման մեջ էր ընկնում նրանից։ Զարգանում էր պարտային ստրկությունը։ Ստրուկներից և ազատներից բացի Աթենքում կար նաև միջանկյալ խավ՝ այսպես կոչված մետեկները՝ անձնապես ազատ, բայց քաղաքական և տնտեսական որոշ իրավունքներից զուրկ մարդիկ։ 
 3. Համեմատեք Լիկուրգոսին և Սոլոնին ու նրանց բարեփոխումները;
  Երկուսն էլ ուզում էին հասնել արդարությանը իրենց պետություններում: Երկուսն էլ շատ ուժեղ մարդիկ էին: Նրանք մեծ բարեփոխումներ են արել իրենց երկրներում: Սոլոնը չուզեցավ դառնալ իր պետության տիրակալը, բայց ըստ իս ուներ այդ հնարավորությունը, քանի որ ժողովուրդը նրան սիրում էր և հարգում: Նա ժողովուրդի մեջ ստեղծեց հավասարություն, վերադարձրեց իր հայրենակիցներին, որոնք ստրուկներ էին ուրիշ երկրներում:
  Լիկուրգորոսը, որը արդեն թագավոր էր, լինելով իմաստուն մարդ, ինքնակամ տվեց գահը իր եղբոր որդուն` իրական թագաժառանգին, բայց նա չհեռացավ և օգնեց թագավորին պետության համար բարեփոխումներ անելուն:
  Նրանք երկուսն էլ շատ մեծ դեր ունեցան իրենց պետությունների բարեփոխումների մեջ և ամեն ինչ արեցին, որ իրենց ժողովուրդը լավ ապրի:
 4. Գրեք հեքիաթ կամ ֆենտեզի` վերնագրված «Իմ զրույցը սպարտացի հասակակցի հետ: