Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

 1) Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով օ կամ ո:

Առօրյա, թռչորս, ողորկ, բարորակ, անդորր, անօրինակ, անոգուտ, որբանոց, հայորդի, ովքեր, օդանավ, սալորօղի, անոգտակար, դեղնազոծ, միօրինակ, ամենաորակյալ, շտապօգնություն, ջրօրհնեք, այդօրինակ, հոգուտ, օվկիանոս,  հոգս,  կրկնօրինակ, խաղաղօվկիանոսյան, մեղմօրեն, արագոտն, առօրեական, վաղօրդյան, օրմիզդուխտ, օրըստօրե, ով, չոգնել, այսօր, պարզորոշ, հոդս ցնդել,  արփիազօծ, հիմնովին, եղբորորդի, ոտանավոր, զօրուգիշեր, լացուկոծ, քեռորդի, նորօրյա, հատօրյակ, վաղօրոք, արջաորս, սևօրակ, ակնաջօղ:

2) Առանձնացրո’ւ  ոջ հոլովման ենթարկվող բառերը:

  • Սյուն, աներ, սկեսուր, գարուն, ընկեր, դուռ, քույր, քեռակին, նախկին, տիկնիկ
  • Տաճար, տանտիկին, սկեսրայր, հասցեատեր, լապտեր, մեղր, կին, մայրամուտ, դասընկեր
  • Հորաքույր, գործարան, գործարանատեր, խաղընկեր, այգաբաց, հորեղբայր, կալվածատեր, տիկին
  • Տալ, հարսնաքույր, վարագույր, տերտեր, երիցակին, զուգընկեր, բաժնետեր:

3) Նախադասություններն ավարտի՛ր:

  • Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին, բայց աքլորը չեր համաձայնվում:
  • Քաղցած աղվեսը համոզում էր աքլորին թեև նրան համոզելը  չստացվեց:
  • Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, որովհետև շատ քաղցած էր:
  • Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, երբ աքլորը վախեցած էր:
  • Քաղցած աղվեսը աքլորին  համոզում էր, չնայած չեր հավատում:

4. Տրված ածականներից ի՞նչ անել  կամ ի՞նչ լինել հարցին պատասխանող բայեր  կազմի´ր և դրանց մեջ բայ կազմող  մասնիկներն ընդգծի՛ր:

Գեղեցիկ, հպարտ,  տգեղ, մեծ, փոքր, չար, չոր, թարմ, խոնավ, սև, բարձր, մանր, ճերմակ, դալուկ, ծանր:

5. Կազմի´ր տրված գոյականների հոգնակին: Փոր­ձի´ր բացատրել, թե ո՞ր բառերին է  -եր  վերջավորություն ավելանում, ո՞ր բառերին՝ -ներ.

Ա.  Ծառ, ձայն, քար, կով,  արջ,  փունջ, լուր, բառ, հայ, ցեղ, սիրտ, գիր,  սյուն, պատ, հույն, ձու, սուր, քիթ, քույր, մայր, ձեոք, ոտք, տատ, պապ:

Բ. Եղբայր, աթոռ, պապիկ, տատիկ, գրպան, թութակ,  բարեկամ, աշակերտ, մատյան, հեռախոս, ծաղկավաճառ, պանրագործ:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s