Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Գործնական քերականություն

 1. Լրացրու՛ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց.

 • հանդիպակած, մտա-ածին, մածուիկ, խուրց
 • արցունք, դերցակ, այտուցվել, հունցել
 • լվացք, պախուր-,  խորհրդա-ել,  քաղցր
 • հինավուրց, ուրց, տր-ակ, ճրագալույս։

2. Ընդգծի՛ր դասական թվականները։

 • Քսանմեկերորդ, մեկ չորրորդ, երեսուներկուերորդ, հազարավոր, հարյուրերորդ, երկուստեք
 • Հնգյակ, չորրորդ, մեկ հարյուրերորդ, տասնչորսերորդ, երրորդական, քսանութերորդ
 • Առաջին, երեք քառորդ, հիսունմեկերորդ, կրկնակի, տասնիններորդ, երկրորդականություն։

3. Ընդգծի՛ր ածանցավոր թվականները։

 • Յոթանասուն, զրո, քսան-քսան, երեսուն, չորրորդ, հարյուր մեկ
 • Քառասուն, ինը-ինը, ութսունվեց, երկրորդ, երկու երրորդ, հինգական
 • Ինը հազար, երրորդ, վաթսուն, կես, առաջին, հարյուր հիսուն
 • Հիսուն, քառասուներեք, երկուական, մեկ երրորդ, տասնհինգ, իննսուն։

4. Ընդգծի՛ր և ուղղի՛ր այն նախադասությունները, որոնցում համաձայնության սխալ կա։(Ենթական և ստորոգյալը դեմքով, թվով պետք է համաձայնեն իրար)։

 • Այդ ամենի համար պատասխան պիտի տան Աշոտը կամ Արամը։
 • Աշակերտների մեծ մասը հաջողությամբ հանձնեցին ավարտական քննությունները։
 • Նիդեռլանդները բարեկամական կապեր է հաստատել իր հարևան պետությունների հետ։
 • Աշնան խաղաղ օրին նրան հաճելի էր և՛ տերևների խշշոցը, և՛ հնձանի դռնակի երգը։
 • Սկսվեց երգն ու նվագը, և ամենքը սպասում էին ինչ-որ մի անակնկալ դեպքի։

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s