Posted in Uncategorized

Գործնական քերականություն

1. Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր, անծանոթ բառերը բացատրի՛ր։

Դեռ ա-տոբուս չնստած հիշեցի որ Գեղար-ի ճանապար-ին  Ողջաբերդի մոտ է Չարենցի կամարը։ Երբ այդ մասին հարցրի վարորդին նրա վա-վ-ուն աչքերը փայլեցին ու նա զարմացավ որ Չարենցին գիտեմ։ Ասացի որ Ուկրա-նայում վաղուց հայտնի են նրա բանաստեղծությունները։

Երբ ավտոբուսը կանգնեց որ-աքարե սանդու-քներով բլուրն ի վեր լռելյայն բար-րացանք դեպի քարե վարդագույն կամարը և մեր աչքերի առջև բացվեց մի վեհաշու-  ա-շեցուցիչ տեսարան աստվածաշնչյան լեռը ձյունաճերմակ Արարատը հպարտորեն վեր էր խոյացել արևով ասկ-որված գագաթը։ Թափանցիկ մշուշի մեջ փռվել էր Արարատյան դաշտը որտեղ առաջին մարդիկ տնկել են խաղողի որ-ը և վաղնջական ժամանակներից հողին սերմ հանձնել։

2. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց։

 • հանդիպակա-, մտա-ածին, մա-ուցիկ, խուր-
 • ար-ունք, դեր-ակ, այտու-վել, հուն-ել
 • լվա-ք, պախուր-,  խորհրդա-ել,  քաղ-ր
 • հինավուր-, ուր-, տր-ակ, ճրագալույ-

3. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով ո կամ օ:

Այսր, պարզրոշ, օրեցր, տարրշել, կեսր, հանապազրյա, ամանր, հրանթ, փորձանթ, անթևան, անթի, հնտի, սնտի, տթ, տնրեն, քնքշրեն, քնքշրր, նրբրեն, փոխգնություն, չգտագրծել, գանգսկր, հնաճ, ոսկեղ, ընդրինակել, դապարիկ, վ, հդս ցնդել, հտնկայս, արփիազծ, հիմնվին, եղբորրդի, տանավոր, զրուգիշեր, գիշերուզր, վատրակ, արծաթազծ, լացուկծ, անղնաշար, տարրինակ, քեռրդի, հակադային, հակարինական, նմանրինակ, նորրյա, սառնրակ, տասնօրյակ, հատորյակ, հնգօրյակ, երկվրյակ, ապրինի, նախրե, արջարս, սևրակ, շրորալ, եռրյա, ակնաջղ:

4. Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։

 • Բարձր (աշխարհիկ), քանի (որ), բողոք (դիմում),  բաց (անել), գլխ (ի) վայր
 • Գառան (դմակ),  գիշեր (ցերեկ),  գլխ (ի) կոր,  գոռում (գոչյուն)
 • Ծովից) ծով, (բարդ) բարդ, (առ) հավետ, մեղր (ամիս), արյուն (արցունք)
 • Բարակ (մարակ), (ոտքից) գլուխ, հույս (ապավեն), ութ (ոտնուկ)
 • Պարզ (ու) հստակ, ութսուն (ինը), խեթ (խեթ), բրոնզի (դար), գոռալ (գոռգոռալ)
 • Հոգով (մարմնով), ազգ (ուրաց), (բերնե) բերան, այստեղ (այնտեղ), (անց) կենալ
 • Գազ (օջախ), ծայրը (ծայրին) հասցնել, գնալ (գալ), գլուխ (կոնծի), գիշեր (երգ)
 •  Դանդաղ (ընթաց),  դափնե (տերև),  դեղ (դարման),  դեռ (ևս)
 • Դառն (աղի),  դեմ (անել) , դեսից (դենից), հազար (երեք հարյուր),  դժվար (թե):

5. Ընդգծի՛ր գործողություն նշանակող երեք բառ։

 • տնտես, բանտես, վերահաս, պսպղաս, խաղող, քաղող
 • զրկես, կրկես, հապալաս, ծլվլաս, նշաձող, գրես
 • առերես, ավերես, ճպճպաս, դարպաս, շենշող, ճնշող

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s