Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Առաջադրանք

1․ Կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով տրված մակբայները՝ հերոսաբար, մասամբ, փոքր-ինչ, ամենուրեք, լիովին։

Զինվորները հայրենիքը պաշտպանեցին հերոսաբար:

Նարեկը մասամբ էր դասին մասնակցում:

Ընկերս փոր-ինչ հոգնած էր:

Ապրիլ ամսին  ամենուրեք ծախկունք է:

Ես լիովին վստահում եմ իմ ընկերներին:

2.Յուրաքանչյուր շարքի մակբայն ընդգծի՛ր։

արագորեն, դեպի, փայտե, անշուշտ
ապա, մասին, լիովին, անշուշտ
եթե, որտեղ, ամենուր, այստեղ
մյուս, բոլոր, ուր, հապճեպ
ոչինչ, գրեթե, ինչ-որ, այսպես
երբ, բայց, նախօրոք, յուրաքանչյուր
միաձայն, ձայնավոր, հնչյուն, շառաչ
ինչ-ինչ, փոքր-ինչ, ինչ, որտեղ
սա, բոլոր, մասամբ, յուրաքանչյուր
ողջ, ամբողջ, ամբողջովին, ոչ մի։

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s