Posted in Ճամբար, Uncategorized

ՈՒսումնական պլան

Ճամբարի առաջին շաբաթ 09:00-09:15 09:20-12:30 12:30-13:00 13:00-15:00 15:15-16:00
երկուշաբթի ընդհանուր պարապմունք Նախագծային աշխատանքներ ջոկատով ընդմիջում
Մարմնամարզություն
երեքշաբթի ընդհանուր պարապմունք Նախագծային աշխատանքներ ջոկատով ընդմիջում
Ազգային պարեր
չորեքշաբթի ընդհանուր պարապմունք Նախագծային աշխատանքներ ջոկատով ընդմիջում Երգ Սեմինար
հինգշաբթի ընդհանուր պարապմունք Նախագծային աշխատանքներ ջոկատով ընդմիջում
Իքնակրթություն,ընթերցանություն
ուրբաթ Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն
Ճամբարի երկրորդ շաբաթ 09:00-09:15 09:20-12:30 12:30-13:00 13:00-15:00 15:15-16:00
երկուշաբթի ընդհանուր պարապմունք Նախագծային աշխատանքներ ջոկատով ընդմիջում
Մարմնամարզություն,լող
երեքշաբթի ընդհանուր պարապմունք Նախագծային աշխատանքներ ջոկատով ընդմիջում Հեծանվաերթ
չորեքշաբթի Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն
Ճամփորդություն
հինգշաբթի Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն
Ճամփորդություն
ուրբաթ Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն Ճամփորդություն