Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ահա թե ինչ է ծառը

Առանց ծառ աշխարհը պատկերացնել հնարավոր չԷ: Ծառը մեզ թթվածին և բերք է տալիս:

Այն  բնության գեղեցկություններից է առանց ծառ բնությունը այնքան էլ գեղեցիկ չեր լինի:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 1. Կարդա՛ ամբողջությամբ. Գոյական անուն
2.Փակագծերում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքինհամապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Բնության մեջ համատարած  լռություն (լռել) չկա:

Աղմուկը կարող է  (հիշել) … (կոչել) պատճառ դառնալ:

Աշխտանքից (աշխատել) հոգնած  մարդու վրա ազդում է քաղաքային անցուդարձի  (երթալ ու գալ) աղմուկը, բարձրաձայն խոսելը (խոսել)

Կա ենթադրություն (ենթադրել), որ ջուրը ոչ միայն Երկրի, այլ նաև ուրիշ մոլորակի (մոլորել) վրա է շատ:

Կենսաբանները (մարդու մասին գիտությամբ զբաղվող) վկայում են, որ մարդկանց մարմնի յոթանասունտոկոսը ջրից է բաղկացած:

3.Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով:

 

«Քավության նոխազ» (ի՞նչը, արտահայտել) արտահայտությունը հին հրեաների կրոնական մի (ինչի՞ց, սովորել) սովորություն է առաջացել: Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից  մեկին էին միայնզոհում: Մյուսի վրա մարդիկ (ինչպե՞ս, հերթական)հերթով դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին (ի՞նչ, ազատ)ազատություն էին տալիս: Հիմա («ինչի՞, քավել)քավության նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ (ինչի՞, անել)արածների համար:

3.Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմինմշակույթներ, նյութեր, շարժումժամանակմարմիններ, ճանապարհօրացույցներդաշտշարժումներնյութդաշտերմշակույթճանապարհներ, ժամանակներօրացույց:

Posted in English, Uncategorized

Classwork

There’s a black table in the dining room.

There are two doors in our living room.

There are four white chairs in our kitchen.

There are three posters one the wall in my bedroom.

There’s a red sofa in my sister’s room.