Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 1. Կարդա՛ ամբողջությամբ. Գոյական անուն
2.Փակագծերում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքինհամապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Բնության մեջ համատարած  լռություն (լռել) չկա:

Աղմուկը կարող է  (հիշել) … (կոչել) պատճառ դառնալ:

Աշխտանքից (աշխատել) հոգնած  մարդու վրա ազդում է քաղաքային անցուդարձի  (երթալ ու գալ) աղմուկը, բարձրաձայն խոսելը (խոսել)

Կա ենթադրություն (ենթադրել), որ ջուրը ոչ միայն Երկրի, այլ նաև ուրիշ մոլորակի (մոլորել) վրա է շատ:

Կենսաբանները (մարդու մասին գիտությամբ զբաղվող) վկայում են, որ մարդկանց մարմնի յոթանասունտոկոսը ջրից է բաղկացած:

3.Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով:

 

«Քավության նոխազ» (ի՞նչը, արտահայտել) արտահայտությունը հին հրեաների կրոնական մի (ինչի՞ց, սովորել) սովորություն է առաջացել: Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից  մեկին էին միայնզոհում: Մյուսի վրա մարդիկ (ինչպե՞ս, հերթական)հերթով դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին (ի՞նչ, ազատ)ազատություն էին տալիս: Հիմա («ինչի՞, քավել)քավության նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ (ինչի՞, անել)արածների համար:

3.Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմինմշակույթներ, նյութեր, շարժումժամանակմարմիններ, ճանապարհօրացույցներդաշտշարժումներնյութդաշտերմշակույթճանապարհներ, ժամանակներօրացույց:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s