Posted in Հայոց լեզու

24.10.2018 Դասարանում

 

1.Կետադրի՛ր նախադասությունները:

Գեղեցիկ, անուշաբույր, գույնզգույն ծաղիկները փռված էին մոտակա բլուրներին:

Եթե օրը սկսվես լավ տրամադրությամբ, այդպես էլ կշարունակվի:

Նա անըդհատ խոսում էր քանի, որ ասելու շատ բան ուներ:

Անուշիկը հարևանի աղջիկը, բոլորին հիացնում էր իր գեղեցկությամբ:

2.Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմի՛ր (արմատն ի՞նչ փոփոխության է ենթարկվում):

Օրինակ` սառ- սարսռոտ, սարսռալ, սարսռազդու: Թիռ-թրթիռ, բառ-բարբառ, գիռ-գրգիռ, մուռ-մրմուռ: 3. Տրված բաղադրյալ բառերը համեմատի՛ր և գրի՛ր նմանություններն ու տարբերությունները:

Ա.Դռդռալ, ճռճռալ, կռկռալ, մռմռալ, հռհռալ: Բնաձայնությունները գրվում են երկու ռ-ով։ Բ. Թրթռալ, բարբառել, գրգռել, մրմռալ, սարսռալ: Կրկնվող արմատներով բաղադրյալ բառեր են առաջին արմատում գրվում է ր երկրորդում՝ ռ։

4. Ժխտական կապ, դժ, տ, ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները: Անգույն- դժգույն,

Անբախտ-դժբախտ, անգետ-տգետ, անշնորհք, անարդյունք, անօրեն, անձև-տձև: