Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Մեր Կրթահամալիրը ինչո՞վ է առավել

Մեր դպրոցը այնքանով է առավել, որ այստեղ ինչ ոճի հագուստ ցանկանանք կրենք :Նաև մեր դպրոցը նրանով է առավել, որ այստեղ աշխատում ենք համակարգիչներով:

Մեր դպրոցում երեխաներին թողնում են ազատ արտահայտվել:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s