Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 

  1. Տրվածնախադասություններն ընդարձակի՛ր՝  բոլոր անդամներին ավելացնելովլրացումներ:

Օրինակ`
Ընկերոջը չէր պատմել:- Մտերիմ ընկերոջը ոչինչ չէր պատմել:
Գեղեցիկ ղավնին հավատարիմ է իր տիրոչը:
Ջանասեր հնդիկներն են կառուցել գեղեցիկ քաղաքը:
Ինկերն արհեստական ջրառատ կղզիներ են սարքում անօգնական ջրագռավների համար:
Հետաքրքրասեր գիտնականը դժվարությամբ փորձում էր հասկանալ:
Գույնսգույն ավտոբուսը լիքն էր ճամբորդասեր ուղևորներով:
Հսկա քարանձավի գաղտնի մուտքը փակ էր:

  1. Նկարագրի՛րքո սովորական երեկոները (սովորաբար ինչպե՞ս  ես անցկացնում,ո՞րն է երեկոյան սիրելի զբաղմունքդի՞նչը չես սիրում): 
    Սիրում եմ համակարգչային խաղեր խաղալ, չեմ սիրում պարկել քնելու:

    3. Ընդգծված բառակապակցությունները մեկական բառերով փոխարինի՛ր:

Դեռևս հեռու անցյալում մարդիկ նկատել են, որ կաղնին ծառերի մյուս տեսակներից (ծառատեսակներից) ավելիհաճախ է խփվում կայծակից (կայծակահարվում):

Կայծակի ժամանակ և անձրևից պաշտպանվելու համար պատսպարվելու տեղ(թաքստոց) փնտրելիս պետք է հեռու գնալ(հեռանալ) կաղնուց:

Կանաչով պատելը (կանաչապատել) փրկում է քաղաքում բնակվողներին.(քաղաքացիներին) օդում եղած փոշու ու գազիմեծագույն մասը ծառերի, թփերի, խոտի վրա է նստում:

Փայտի նյութից (փայտանյութից) գրեթե քսան հազար արտադրանքի տեսակ (արտադրատեսակ) են ստանում: