Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 

  1. Գրավոր մեկնաբանիր առածները:

Ադամանդն աղբանոցում էլ կփայլի: Արժեքավոր բանը ամեն տեղ էլ աչքի կնկնի:

Առանց կրակ ծուխ չկա: Առանց պատճառ ոչինչ չի լինում:

Լեզվի վրա մի բան է, սրտում՝ ուրիշ: Երբեմն մարդն չի արտահայտում այն ինչ զգում է:

Ճարպիկ սկյուռն էլ ծառից կարող է ընկնել: Ինչքան էլ ճարպիկ լինես մի օր կսայթակես:

Առածն առանց առիթ չի ասվի: Խոսքը անտեղի չեն ասի:

  1. Արմատները համեմատիր և գրիր, թե ինչ փոփոխություն է կատարվել:

Հայրենասեր-սիրալի  Արմատը սերն է, առաջինում արմատը փոփոխության չի ենթարկվում, իսկ երկրորդում ե-ն դառնում է ի:

Սպառազեն-զինավառ Արմատը զենն է, առաջինում փոփոխության չի ենթարկվել երկրորդում ե-ն դարձել է ի:

Բազմագույն-գունագեղ Արմետը գույնն է, առաջինում փոփոխության չի ենթարկվել երկրորդում յ-տառն սղվել է:

Լայնասիրտ-սրտագին Արմատը սիրտն է, առաջինում փոփոխության չի ենթարկվել երկրորդում ի-տառը սղվել է:

  1. Բացատրի՛ր բառերը՝բույր-բյուր, թույր-թյուր, կրիճ-կտրիչ:

Բույր-հոտ

Բյուր-շատ

Թույր-երանգ

Թյուր-սխալ

Կրիճ-ջրաման

Կտրիչ- կտրող գործիք