Posted in Գրականություն, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Զարեհ Խրախունի
Մայրամուտը մինչ կաղվորնաշուրջն ամեն բան կը մեռնի,
Մայրամուտը երբ կմեռնի կաղվորանա շուրջն ամեն բան
Մայրամուտը բոլոր աղվոր բաներուն պես կմեռնի
Մայրամուտը բոլոր մեռնող բաներուն պես աղվոր է,
Մայրամուտը շատ աղվոր էորովհետև կմեռնի
Մայրամուտը շուտ կմեռնիորովհետև աղվոր է

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s