Posted in Գրականություն, Uncategorized

Ամանորը փոխում է…

Ամանորը փոխում է մարդկանց, մարդիկ ավելի երջանիկ են լինում: Ամեն տարի մարդ ավելի է մեծանում և սկսում է ավելի շատ բան հականալ: Ամանորին դուրը ավելի գեղեցիկ է լինում, որովհետև շուրջ բոլորը սպիտակ է, փողոցները զարթարվեծ են գեղեցիկ լույսերով և տոնածառներով, ամանորին մարդիկ վատ տրամադրություն գրեթե չեն ունենում, որովհետև այտ զարդարանքներին նայելով նրանց տրամադրություննել է բարձրանում: Անձամբ ես շատ եմ սիրում ամանորը, ցանկանում եմ այս տարին իսկապես լինի նոր տարի: