Posted in Աշխարագրություն, Uncategorized

27.11.2018թ.

Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներ՝ գյուղատնտեսական բույսերի մշակությամբ և գյուղատնտեսական կենդանիների բուծմամբ՝ երկրագործական և անասնաբուծական մթերքներ ստանալն է:

  • Նշեք 5 երկիր որտեղ տնտեսության առաջատար ճյուղը
    ա) գյուղատնտեսությունն է
  • Ռուսաստան, Գերմանիա, Կանադա, ԱՄՆ
    բ) արդյունաբերությունն է

ԱՄՆ, Ճապոնիա, Իտալիա, Գերմանիա

գ) սպասարկման ոլորտն է

Ավստրիա, Դանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա

  • Ի՞նչ ազդեցություն  ունի բնակչության սեռատարիքային կազմը տնտեսության զարգացման վրա:

Ես կարծում եմ, երբ սերունդը փոխվում է,  փոխվում է նաև թե աշխարհը, թե էլեկտրոնիկան, որ օգնում է մարդուն կյանքում, և թե մարդկանց մտքերը: Մարդիկ ավելի խելացի են դառնում, ունենում են նոր մտքեր, որոնք նրանց օգնում են հայտնաբերել տարբեր սարքեր, որոնք օրինակ օգնում են գյուղատնտեսության հարցում  կամ էլ արդյունաբերության:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s