Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկայի Ուսումնասիրման Առարկան: Ֆիզիկական Երևույթներ

Բնությունը այն ամենի ամբողջությունն է, ինչը շրջապատում է մարդուն: Մարդը բնության մաս է:

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն, անվանում են՝ բնության երևույթներ:

Հին աշխարհի մեծագույն գիտնական՝ Արիստոտելը մ.թ.ա VI գրել է<<Ֆիզիկա>> գիրքը, <<Ֆիզիկա>> բառը առաջացել է Հունարեն <<Ֆյուզիս>> բառից, որը նշանակում է՝ բնություն:

ֆիզիկական երևույթների տեսակներն են՝ էլեկտրակա, մեխանիկական, ջերմային, լուսային, մագնիսական, էլեկտրամագնիսական, ատոմային, միջուկային:

Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա ընդունված անվանել՝ Ֆիզիկական մարմին:

Այն ինչից բաղկացած է ֆիզիկական մարմինը կոչվում է՝ Նյութ:

Այն ամենը, ինչ գոյություն ունի տիեզերքում, գիտության մեջ անվանում են՝ մատերիա: 

Նյութը մատերիայի տեսակ է: Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացատրելն է: Միառժամանակ կարևոր է այն օրենքների իմացուցությունը, որոնց ենթարկվում է՝ բնությունը:

Ֆիզիկայում որոշ երևույթների ուսումնասիրման համար կատարվում են՝ դիտումներ:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s