Posted in Ֆիզիկոսներ

Իսահակ Նյուտոն

Իսահակ Նյուտոն (անգլ.՝ Sir Isaac Newtonդեկտեմբերի 25 1642 (հունվարի 4 1643) 

_2-2″ class=”reference” style=”line-height: 1em; unicode-bidi: isolate; white-space: nowrap; font-weight: normal; font-style: normal;”>

Վուլստորպ ՄանորԼինկոլնշիրԱնգլիայի թագավորություն – մարտի 20 (31), 1727 , ՔենսինգթոնՄեծ Բրիտանիայի թագավորություն), անգլիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, մեխանիկ և աստղագետ, դասական ֆիզիկայի հիմնադիրներից մեկը։ «Բնական փիլիսոփայության մաթեմատիկական սկզբունքները» հիմնարար աշխատանքի հեղինակն է, որտեղ շարադրել է երկրի ձգողականության օրենքը և մեխանիկայի երեք օրենքները, որոնք հանդիսանում են դասական մեխանիկայի հիմքը։ Մշակել է դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվարկը, գույնի տեսությունը, դրել է ժամանակակից ֆիզիկական օպտիկայի հիմքերը, ստեղծել է շատ այլ մաթեմատիկական և ֆիզիկական տեսություններ։

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s