Posted in Ֆիզիկա լաբարատոր, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք. Հեղուկի, պինդ մարմինների ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով

Աշխատանքի նպատակը-Սովորել չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունները չափել:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. չափանոթ, ջրով լցված բաժակ, ոչ մդմեծ սրվակ և այլ անթներ:

Աշխատանքի նախապատրաստում. ծավալը (պինդ մարմինների կամ հեղուկների) զբաղեցրած տեղն է: Ծավալի չափման հիմնական միավորը ՝ՄՀ-ում 1մ³: Ծավալի չափման այլ միավորներ են 1դմ³, 1սմ³, 1մմ³, 1կմ³ 1լ 1մլ: Պարզաբանենք ինչ է 1լ 1մլ ունեինք 1դմ³ ապակե տարրա և  1լ տարողությամբ շիշ, որի մեջ լիքը ջուր էր, երբ ջուրը շշից դատարկեցի 1դմ³ տարրայի մեջ այն ամբողջությամբ տեղավորվեց, ստացվեց, որ 1լ=1դմ³: Ունեի ներարկիչ, որից 1մլ ջուրը լցրեցի 1սմ³ ապակե տարրայի մեջ այն  տեղավորվեց և ստացվեց, որ 1մլ=1սմ³ ՝ այստեղից հետևում է՝ 1մ³=1մ1մ1մ=10դմ10դմ10դմ=1000լ

1լ=1/1000մ³

Որպիսի մենք չափանոթով կարողանանք որոշել հեղուկների և պինդ մարմինների ծավալը  պետք է որոշենք մեր չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը:

 

Բաժանման արժեքը=մեծ թիվ- փոքր թիվ=…սմ ³ (մլ)

բաժանումների թիվ

Բանաձևը կլինի՝ c=a-b=(a-b):n

n

Չափման սխալը հավասար է բաժանման արժեքի կեսին՝

C1=+-C2

Որպիսի մենք չափանոթով կարողանանք որոշել հեղուկների և պինդ մարմինների ծավալը  պետք է որոշենք մեր չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը: