Posted in Русский язык, Uncategorized

Классная работа

11 — 15 февраля 

Урок первый

Классная работа 

1. У? Около? Вокруг? После? С? С … до? От … до? Вместо? Для? Из? Из-за? Без?
1. У Александра (Александр) есть друг.
2. Магазин находится около оптеки (аптека).
3. Вокруг (дом) нет цветов (цветы).
4. После (лекция) мы идём домой.
5. Вместо (утро) до (вечер) шёл сильный дождь.
6. После (экскурсия) я поеду на концерт.
7. Я купила книгу без подругу (подруга).
8. Откуда вы идёте? Я иду из церкове. (церковь), она с работы (работа).
9. Из-за тебя (ты) я опоздал на автобус.
10. ………. ………………………….. (деньги) невозможно жить.
11. ……… ………………………….. (Таллинн) ………. …………………………… (Тарту) 2 часа езды на поезде.

2. Без? Около? Вокруг? Из? До? От? С? Из-за? У? Для? Вместо?
1. Я перевожу текст ………. ……………………………….. (словарь).
2. Чай …………. …………………………… (сахар) невкусный.
3. Машина остановилась ……….. ……………………… (дом).
4. Дети бегали ………….. ……………………….. (стол).
5. Эти спортсмены приехали ……… ……………………….. ………………………. …………………………. ………………………………………. ……………………………. (Россия, Германия, Финляндия, Украина, Корея, Беларусь).
6. Люди выходят …………. …………………………………. (театр).
7. ……….. ………………………….. (Москва) ………….. …………………………………………….. (Санкт-Петербург) 649 ………………………. (километр).
8. …….. ……………………….. (утро) …….. ………………………. (вечер) мы работали в библиотеке.
9. ………….. ……………………….. (болезнь) профессора лекции не было.
10. Отпуск нужен ……… ………………………………………………………. (успешная работа).
11. …….. ………………………………………………. (эта женщина) красивый голос.
12. ……………… ………………………….. (лекция) будет экскурсия по музею.
13. Стол стоит ………… ……………………….. (окно).

Задание 3. Постарайтесь правильно закончить эти предложения.
Используйте слова этот, эта, это, эти.
Модель: Это интересная книга. Я уже прочитал… – Я уже прочитал эту книгу.
Вот наша новая студентка. Я уже видел … .
Это наш новый город. Я уже знаю … .
Это хороший артист. Я люблю … .
Вот мой друг. Я хочу пригласить на вечер … .
Это американский фильм. Я уже посмотрел … .
Кто этот человек? Я не видел раньше … .
Это красивая девушка. Я давно знаю … .
Это отличная новость. Я уже слышал … .
Это твоя ручка? Можно взять … ?
Это наши преподаватели. Мы хорошо помним … .

Posted in Գրականություն, Uncategorized

11.02.2019.թ

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ . Թումանյանը Տերյանի մասին :
Ամփոփի՛ր ,,Տերյանական օրեր,, նախագիծը. ի՞նչ եմ զգում , երբ կարդում եմ Տերյան, ի՞նչ եմ կարդացել, տեղադրի՛ր նաև պատրաստածդ ռադիոնյութերի, տեսանյութերի հղումները:
Անգիր սովորի՛ր այս բանաստեղծությունը , կամ մեկ այլ բանաստեղծություն քո ընտրությամբ:

Վահան Տերյանի բանստեղծությունները կարդալուց ես աշխատում եմ առավել քան ուշադիր կարդալ, որովհետև նրա բանաստեղծությունները լինում են խորիմաստ և հետաքրքիր:

ԱՌԱՎՈՏ

Այսօր դու քաղցր ես նայում, առավո’տ,
Եվ դյութական է համբույրը քո զով,
Եվ լայն է բացված հեռուն արևոտ,
Ու գինով եմ ես մի նոր երազով…

 

Ելնել ճանապարհ, խնդուն հեռանալ,
Զվարթ և թեթև թափառել ազատ,
Եվ ո՛չ հայրենիք, ո՛չ տուն ունենալ,
Ո՛չ անուն, ո՛չ զենք, ո՛չ փառք, ո՛չ արծաթ…

Posted in Պատմություն 9, Uncategorized

Խաչակրաց. Արշավանք

  • Պատմել խաչակրաց արշավանքի մասին

Խաչակրաց արշավանքը եղել 9 արշավանքից,Խաչակիրների առաջնային խնդիրը Երուսաղեմն ազատագրելն էր մուսուլմաններից, ինչպես նաև այն պատասխան էր Բյուզանդական կայսրության օգնության խնդրանքին ընդդեմ մուսուլման սելջուկ թուրքերի

download
  • Համեմատել Սալահ ադ Դինին և խաչակրաց արշավանքների մյուս առաջնորդներ
  • Գրավոր ներկայացրու  քո մտորումները «Երեխաների խաչակրաց արշավանքը» երևույթի մասին

Մանուկների խաչակրաց արշավանք, 1212 թվականին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի մանուկների կողմից դեպի Երուսաղեմի Սուրբ հողեր իրականացված խաչակրաց արշավանք։ 1212 թվականին երեխանները սկսեցին խաչակրաց արշավանք և այդ արշավանքը կոչվեց երեխանների խաչակրաց արշավանք:

Posted in Պատմություն 9, Uncategorized

Պատմություն դաս 2

  • Պատմել խաչակրաց արշավանքի  մասին

Խաչակրաց արշավանքը եղել 9 արշավանքից, Խաչակիրների առաջնային խնդիրը Երուսաղեմն ազատագրելն էր մուսուլմաններից, ինչպես նաև այն պատասխան էր Բյուզանդական կայսրության օգնության խնդրանքին ընդդեմ մուսուլման սելջուկ թուրքերի

 

  • Համեմատել Սալահ ադ Դինին և խաչակրաց արշավանքների մյուս առաջնորդներ
  • Գրավոր ներկայացրու  քո մտորումները «Երեխաների խաչակրաց արշավանքը» երևույթի մասին

Մանուկների խաչակրաց արշավանք, 1212 թվականին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի մանուկների կողմից դեպի Երուսաղեմի Սուրբ հողեր իրականացված խաչակրաց արշավանք։ 1212 թվականին երեխանները սկսեցին խաչակրաց արշավանք և այդ արշավանքը կոչվեց երեխանների խաչակրաց արշավանք:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

11.02.2019 Դասարանում

1. Փորձի՛ր պատասխանել:
ա) ով ե՛րբ է ասում «ես»,

Երբ ինչ-որ մեկը խոսում է իր մասին:

բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»

Երբ ինչ-որ մեկի հետ խոսում ես:

գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»:

Երբ երկուսով խոսում եք երրորդ անձի մասին:
2. Հարցերին պատասխանի՛ր: Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»:Ո՞ր բաժակի մասին ենք ասում՝ «այս բաժակը», որի մասին՝ «այդ բաժակը», որի մասին՝ «այնբաժակը»:
3. Որտեղ հնարավոր է, ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր գոյականներով:

Օրինակ`Աշխարհում ոչ մեկին նրանից շատ չի սիրում:- Աշխարհում ոչ մեկին որդուց շատ չի սիրում:

Իշխանն իրեն  էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր: Իշխանը նրան -ծառային էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր:

Երկիրը նրա շուրջը պտտվում է մի տարում: Երկիրը իր շուրջը  մեկը օրում է պտտվում:

Մայրս ասում էր, որ ինքը երեկոյան հյուրեր է ընդունելու: Մայրս ասում էր, որ նա երեկոյան հյուրեր է ընդունելու:
Այդ մարդն իրենից  բացի բոլորին վստահում է:Այդ մարդն նրանից-Էդգարից բացի բոլորին վստահում է:

4. Տրված բայերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝դիմավոր բայերի և դերբայների:

Դիմավոր բայեր-Փակել է, մտնել, մտար, փակում եմ, մտնում է, փակեցիր, , փակի՛ր, մտնեիր, կփակենք, մտի՛ր, պիտի փակեք, մտել էինք,փակել էիր, պիտի մտնի:

Դերբայներ-փակած, փակելիս, մտնելիս, մտած:
5. Կետերի փոխարեն պահանջված ձևերով գրի՛ր փակագծում դրված բայերը:…ձայնը գլուխն էրգցում: (երգել- ե՞րբ)
Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար…: (վախենալ-ինչի՞ց)
Թեյը…թափեց: (տանել-ե՞րբ)
Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ կամ տխուր կամ ծանր…: (երևալ-ինչի՞ց)
Ու Մոսկվա- առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ-ինչի՞ց) Մեղր… մի կաթիլ գետին թափեց: (լցնել-ե՞րբ)