Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

11.02.2019 Դասարանում

1. Փորձի՛ր պատասխանել:
ա) ով ե՛րբ է ասում «ես»,

Երբ ինչ-որ մեկը խոսում է իր մասին:

բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»

Երբ ինչ-որ մեկի հետ խոսում ես:

գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»:

Երբ երկուսով խոսում եք երրորդ անձի մասին:
2. Հարցերին պատասխանի՛ր: Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»:Ո՞ր բաժակի մասին ենք ասում՝ «այս բաժակը», որի մասին՝ «այդ բաժակը», որի մասին՝ «այնբաժակը»:
3. Որտեղ հնարավոր է, ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր գոյականներով:

Օրինակ`Աշխարհում ոչ մեկին նրանից շատ չի սիրում:- Աշխարհում ոչ մեկին որդուց շատ չի սիրում:

Իշխանն իրեն  էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր: Իշխանը նրան -ծառային էլ չէր խնայում, վաղ առավոտից մինչև ուշ երեկո թամբին էր:

Երկիրը նրա շուրջը պտտվում է մի տարում: Երկիրը իր շուրջը  մեկը օրում է պտտվում:

Մայրս ասում էր, որ ինքը երեկոյան հյուրեր է ընդունելու: Մայրս ասում էր, որ նա երեկոյան հյուրեր է ընդունելու:
Այդ մարդն իրենից  բացի բոլորին վստահում է:Այդ մարդն նրանից-Էդգարից բացի բոլորին վստահում է:

4. Տրված բայերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝դիմավոր բայերի և դերբայների:

Դիմավոր բայեր-Փակել է, մտնել, մտար, փակում եմ, մտնում է, փակեցիր, , փակի՛ր, մտնեիր, կփակենք, մտի՛ր, պիտի փակեք, մտել էինք,փակել էիր, պիտի մտնի:

Դերբայներ-փակած, փակելիս, մտնելիս, մտած:
5. Կետերի փոխարեն պահանջված ձևերով գրի՛ր փակագծում դրված բայերը:…ձայնը գլուխն էրգցում: (երգել- ե՞րբ)
Ձիու սիրտը պայթել էր քուռակի համար…: (վախենալ-ինչի՞ց)
Թեյը…թափեց: (տանել-ե՞րբ)
Կենսախինդ մարդիկ վախենում են լուրջ կամ տխուր կամ ծանր…: (երևալ-ինչի՞ց)
Ու Մոսկվա- առաջ մի երկու օրով ման է գալիս հարազատ վայրերում: (գնալ-ինչի՞ց) Մեղր… մի կաթիլ գետին թափեց: (լցնել-ե՞րբ)

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s