Posted in Գրականություն, Uncategorized

11.02.2019.թ

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ . Թումանյանը Տերյանի մասին :
Ամփոփի՛ր ,,Տերյանական օրեր,, նախագիծը. ի՞նչ եմ զգում , երբ կարդում եմ Տերյան, ի՞նչ եմ կարդացել, տեղադրի՛ր նաև պատրաստածդ ռադիոնյութերի, տեսանյութերի հղումները:
Անգիր սովորի՛ր այս բանաստեղծությունը , կամ մեկ այլ բանաստեղծություն քո ընտրությամբ:

Վահան Տերյանի բանստեղծությունները կարդալուց ես աշխատում եմ առավել քան ուշադիր կարդալ, որովհետև նրա բանաստեղծությունները լինում են խորիմաստ և հետաքրքիր:

ԱՌԱՎՈՏ

Այսօր դու քաղցր ես նայում, առավո’տ,
Եվ դյութական է համբույրը քո զով,
Եվ լայն է բացված հեռուն արևոտ,
Ու գինով եմ ես մի նոր երազով…

 

Ելնել ճանապարհ, խնդուն հեռանալ,
Զվարթ և թեթև թափառել ազատ,
Եվ ո՛չ հայրենիք, ո՛չ տուն ունենալ,
Ո՛չ անուն, ո՛չ զենք, ո՛չ փառք, ո՛չ արծաթ…

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s