Posted in Քիմիա, Uncategorized

Հարաբերական ատոմային զանգված

Relative-հարաբերական ատոմային զանգված:

զ.ա.մ.-ընդունել են  ջրածնի մեկ ատոմի զանգավածը բայց, որմեսզի ջրածինն էլ համեմամտեն որպես զ.ա.մ. ըդունել են ածղածնի ատոմի զանգվածը 1/12-րդ մասը:

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս թե ցանկացած տարրի  մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ մեծ է զ.ա.մ.-ից: