Posted in Անհատական ուսումնական պլան, Uncategorized

Ուսպլան

դասացուցակ-
ընտրություն-Ֆուտբոլ
մարզաձև-Ֆուտբոլ
տեխնոլոգիա-Գինեգործություն. Գոհար Եղոյան 
լրացուցիչ կրթություն դպրոցում(ակումբներ, երգչախումբ, պար, առարկայական, երկարացված օր…)
լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս-Ֆուտբոլ
երթուղայինի ծառայություն-չեմ ոգտվում
տնային աշխատանքներ(կատարում եմ)-Հրաժարվում եմ Երկրաչափությունից, հանրահաշվից, անգլերենից, ռոսերենից, ֆիզիկաինց:

 
ուսումնական ճամփորդություններ(թվարկեք)-
Posted in Քիմիա, Uncategorized

Հարաբերական ատոմային զանգված

Հարցեր և վարժություններ

1. Տվե՛ք հարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցանկացած նյութի մեկ ատոմի զանգվածն է բաժանված զ. ա. մ.– ի վրա:

2.Պարզաբանե՛ք զանգվածի ատոմային միավոր հասկացությունը:

Ատոմների, մոլեկուլների և տարրական մասնիկների զանգվածի չափման միավոր:

3.Մեկնաբանե՛ք Ar (ֆտոր) = 19 հավասարությունըզ.ա.մգաղափարն օգտագործելով:

19–ն Ֆտորի հարաբերական ատոմային զանգվածն է:

4.ա) Ar (բորը) = 11, բ) Ar (ցինկ) =65, գ) Ar (պղինձ) = 64: Հաշվե՛քայդ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0-ն:

 

5.Նեոնի ատոմի զանգվածը`