Posted in Քիմիա, Uncategorized

Հարաբերական ատոմային զանգված

Հարցեր և վարժություններ

1. Տվե՛ք հարաբերական ատոմային զանգվածի սահմանումը:

Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցանկացած նյութի մեկ ատոմի զանգվածն է բաժանված զ. ա. մ.– ի վրա:

2.Պարզաբանե՛ք զանգվածի ատոմային միավոր հասկացությունը:

Ատոմների, մոլեկուլների և տարրական մասնիկների զանգվածի չափման միավոր:

3.Մեկնաբանե՛ք Ar (ֆտոր) = 19 հավասարությունըզ.ա.մգաղափարն օգտագործելով:

19–ն Ֆտորի հարաբերական ատոմային զանգվածն է:

4.ա) Ar (բորը) = 11, բ) Ar (ցինկ) =65, գ) Ar (պղինձ) = 64: Հաշվե՛քայդ երեք տարրերից յուրաքանչյուրի ատոմի իրական զանգվածը՝ m0-ն:

 

5.Նեոնի ատոմի զանգվածը`

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s