Posted in Քիմիա, Uncategorized

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված քիմեական բանաձև

Քիմեական բանաձեևը դա նյութի բաղադրության պայմանական  գրառումն է: Քիմեական նշաննների և ինդեքսների միջոցով:

Ինդեքսը ցույց է տալիս ատոմների թիվը մոլեկուլում:

Առաջի օրենքը անկախ գտնվելու վայրից և ստացման եղանակներից  նյութերը ունեն հաստատուն բաղադրություն:

Հարաբերական մոլեկուլային զանգավածը ցույց է տալիս թե մեկ մոլեկուլի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ.ա.մ-ից:

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի
Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ H2SO4, NaNO3, FeSO4, KMnO4, SiO2

1.Նյութի անվանումը

Ջուր
2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

H-ջրածին

O-թթվածին
3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1 մոլեկուլում կա՝ 2H, 1,0 ատոմներ

  1. Հաշվել՝Mr 

Mr (H2O) = 1×2+16=18

5.Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

M (H) : M (O)=2:16

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

W (H) = 2/18 x 100 %=11%

W (O) = 100% – 11% = 89%

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բարդ է
8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

Mo=18 x 1, 66 x 10 H2 10-27 Կգ =2,9 8 x 10-26 կգ