Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 

  1. Ընդգծված  ենթակայական դերբայները դարձրո՛ւ դիմավոր բայեր. 

Օրինակ`

Հերքվող վարկած– վարկած, որ հերքվում էր:

Գիշերները մեր այգին այցելող չորքոտանի-չորքոտանի, որը գիշերները այցլում է մեր այգի:

անտառից սկիզբ առնող վտակ-վտակ, որը սկիզբ է առնում անտառից:

դժվարին կացության մեջ գտնվող մարդ-մարդ ով  դժվարին կացության մեջ է:

ցանքերի համար վտանգավոր  դարձող անձրև- անձրև, որը վտանգավոր է ցանցերի համար:

 մառախուղովպատվող լեռնագագաթներ-լեռնագագաթներ, որոնք պատված են մառախուղով;

ջրվեժը նկարագրող ճանապարհորդ-ճանապարհորդ ով ջրվեժը նկարագրում է:

2.Ընդգծված  անորոշ դերբայը դիմավոր բա՛յ դարձրու. ինչպիսի՞ դիմավոր ձևեր ստացվեցին:

Օրինակ`

Գնաց ծովում լողանալու- Գնաց , որ ծովում լողանա:

Կանգնեց անկյունում նրան` նորից տեսնելու նպատակով-կանգնեց անկյունում, որ նրան նորից տեսնի:

Խնդրեց նամակը հասցնելու մասին -նամակը հասցնելու մասին խնդրեց :

Մի քանի վարկյան շահելու համար վազեց – վազեց, որ մի քանի վարկյան շահի:

Սպասեց հոսանքների բերելուն -սպասեց, որ հասանքները բերեն:

Մի քանի քայլ հեռանալով`  հանդիպեց-հանդիպեց մի քանի քայլ հեռանալով:

Հոսանքի ուղղությամբ ցած վազելով` տեսավ- տեսավ հոսանքի ուղությամբ ցած վազելով:

Ջրի պակասելու մասին խոսեցին-խոսեցին ջրի պակասելու մասին:

  1. Փակագծերում տրված ժամանակաձևերից տեքստին համապատասխանող ձևն ընտրի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Բարձր կրունկներով կոշիկներն առաջին անգամ երևացել են ուշ միջնադարյան Փարիզում: Բայց կինն իր կրունկներն ինչո՞ւ պիտի պահեր(պիտի պահի, պիտի պահեր) բարձր ու մարմնի ծանրությունը ոտքի թաթերի վրա պիտի դներ: (պիտի դնի, պիտի դներ): Պատճառն այն էր, որ այնժամանակ Փարիզի փողոցները սալահատակված չէին (չեն,չէին), և մարդիկ մի մայթից մյուսն անցնելու ժամանակ խրվում էին(խրվում էին, խրվեցին, խրվել են, խրվել էին) ցեխի մեջ: Եվ ահա մի հնարագետ կոշկակար, որն իր համար հնարել էր (հնարեց, հնարել է, հնարել էր) բարձր կրունկները,որոշեց մյուսների կոշիկներն էլ այդպես կարել: