Posted in Հայոց լեզու

Հայոց լեզու

  1. Զույգ նախադասությունները փակագծում գրված շաղկապով  միացրո՛ւ քանի ձևով կարող ես:
    Օրինակ`Դու ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես: Դու կվերադառնաս (երբ)
    — Երբ ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես, կվերադառնաս: Դու, երբ ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես, կվերադառնաս:Կվերադառնաս, երբ ամբողջ աշխարհում շրջած կլինես:

Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի է դարձնել:  Հորդաբուխ  աղբյուրներ կային այնտեղ (որովհետև )Անտառում դեռ ոչ մի շշուկ չէր լսվում: Անձրևը արդեն դադարել էր (չնայած)Բոլորը քեզ նման մտածեին: Աշխարհն այդպիսին չէր լինի: (եթե)Այնտեղ փնտրեցեք կորած ձիու հետքերը:  Այս քարի կտորը  գտել եք: (որտեղ)
2. Ըստ տրված կաղապարների՝  կազմի՛ր բարդ նախադասություններ:

Թեկուզ ………………, այնուամենայնիվ………..:
Թեպետ………………, սակայն………………….:
Չնայած որ………….., բայց………………………:
Թեև…………………., բայց և այնպես……………:

 

Թեկուզ նա գեր է,սակայն կարողանում է կատարել այդ առաջադրանքը:

Չնայած որ դու խելացի ես,բայց և այնպես դու չես կարող անել

Թեև նրանք շատ են, բայց չեն կարող անել դա:

Թեպետ այն հեշտ է,այնուամենայնիվ դու չես կարող կատարել այն:

 

Posted in Տրամաբանություն, Uncategorized

#14 (7-րդ դաս․)

  1. Կշեռքի մի նժարին դրեցին մի կտոր օճառ, իսկ մյուս նժարին` նույնպիսի կտոր օճառի 3/4-ը և 3/4 կգ:  Կշեռքը հավասարակշռվեց:  Որքա՞ն էր կշռում օճառը:

4/1×3/4=3/1կգ

2. Ի՞նչ ես տեսնում, շարժում

կա՞

222

Ոչ շարժում չկա:

3. Ծնողները երեխաների հետ լիմուզինով շրջում են․ 4 մեծահասակները  5 երեխաների հետ միասին վճարում են $39:  Մեկ մեծահասակի տոմսը երկու անգամ թանկ էր երեխայի տոմսից։  Ի՞նչ արժեր մեծահասակի տոմսը։

222

7

4. Ճանապարհի 1/8 մասը անցնելուց հետո ուղևորին մնացել էր անցնելու 455 կմ:  Որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:

520

5. Ինչպե՞ս կարող եմ 19-ից վերցնել 1 և ստանալ 20:

XIX-I=XX

6. Շենքի յուրաքանչյուր հարկի բարձրությունը 4մ է:  Այդ շենքի երրորդ հարկի հատակին փռված գորգը գետնից ի՞նչ բարձրության վրա է գտնվում:

8մ. բարձրության վրա է:

7. Ի՞նչ է գրված

111

Two good for me.

 

8. Գերանը 12 մասի  կտրելու համար քանի՞ տեղից պետք է սղոցել այն:

11

9. Who or what has an eye but cannot see colors?

Color blind.

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Պարբերական համակարգի ստեղծումը և տարրերի դասակարգումը

Բոլոր տարրերը բաժանեցին երկու մեծ խմբերի՝ մետաղներ և ո՛չմետաղներ: Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, պլաստիկ ունեն մետղական փայլ ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Ո՛չմետաղները, եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Այս դասակագարգումը թերի է, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին մետաղական և ոչմետաղական: Բոլոր մետաղներից առանձրացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Ալկալիական: Դրանցից են՝ լիդիում, նատրիում, կալիում, ռուբիդիում, ցենզիում ֆրանսիում: Ոչմետաղներից ատանձնացվեցին  ամենաակտիվ ոչմետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Հալոգեններ: Հալոգեն բառը Հունարենից թարգմանեցին՝ աղածին: Հալոգեններից  են՝ F2, C2, B2, R2, A2: Բոլոր գազերից առանձնացրեցին, ազնիվ գազերը՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Այս բոլոր գազային նյութերը  կազմված են՝ ատոմներից, նրանց ատոմները այնքան  պասիվ են, որ չեն միանում իրար հետ և ուրիշ ատոմների հետ և չեն առաջացնում՝ մոլեկուլներ:

Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կանխման մեջ կարգաթվերից: Կարգաթվը համընկնում է միչուկի լիցքի հետ կամ պռոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Ատոմը բախկացած  է միջուկից միջուկը կազմված է դրական պռոտոններից և չեզոք նետրոններից միջուկի շուրջը բացասական էլեկտրոններից: Միջուկը դրական է իսկ ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է: Քանի որ, էլակտրոնների զանգված 2000 անգամ փոքր է պռոտոնների և նետռոնների զանգվածից և նրանք անընդատ գտնվում է շառժման մեջ դրա համար նրանց զանգվածը ընդունել են 0:

Տնային աշխատանք

Որոշել հետևիալ տարրերի ատոմների բաղադրությունը:

22, 26, 53, 8, 11:

Պարբերության համակարգը համընկնում է ատոմի էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ: Միջուկից  կան տարածություններ որտեղ էլեկտրենների գտնվելու հավանականությունը մեծ է այդ տարածություննը կոչվում են՝ էլեկտրոնային շերտեր կամ էներգետիկ մակարդակներ:

Բանաձևը՝ N=2n2

N-e-ի թիվն

n-շերտի համար

n=1 N=2.1 քառակուսի=2e

n=2 N=2.2 քառակուսի=2×4=8

n=3 N=2.3 քառակուսի=8

Ավարտված շերտեր ոնեն միայն՝ ազնիվ գազերը: Այն տարրերը որոնք վերջին շերտում ունեն 4-ից քիչ էլեկտրոններ, նրանք պոտք է  ընդունեն իրենց էլեկտրոնները և կունենան ոչ մետաղական հատկություններ:

Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են, ուժեղանում են՝ ոչ մետաղները: խմբի համարը եթե տարրը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում ցույց է տալիս էլեկտրոնների թիվը վերջի շերտում:

 

 

Posted in Պատմություն 9, Uncategorized

Բոլոնիայի համալսարան

Բոլոնիայի համալսարան (իտալ.՝ Università di Bologna, UNIBO), Եվրոպայի անընդհատ գործող ամենահին համալսարան: Գտնվում է Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքում: Արաբական աշխարհում մրցակիցն է Ֆեսքաղաքում գտնվող Ալ-Կարաուին համալսարանը, որն առանց ընդհատումների գործող ամենահին համալսարանն է աշխարհում։ Բայց ի տարբերություն եվրոպականի՝ արաբական հոգևոր դպրոցները (մեդրեսե) հաստատության կողմից ավարտական վկայականներ չեն տվել։ Բոլոնիայի համալսարանը մտնում է Ուտրեխտի և Europaem համալսարանական միությունների մեջ։

Ճանաչման սկիզբ

Բոլոնիայի՝ ազգությամբ գերմանացի ուսանողներ, մանրանկար, 15-րդ դար

Իրներիոսը շատ աշակերտներ է ունեցել, որոնցից առավել հայտնի էին իրավունքի չորս դոկտորները՝ Մարտին Բուլգարը, Գոզիան, Գուգ և Ժակ դե լա Պորտե Ռեվենանտեները։ 12-րդ դարում Բոլոնիայի՝ իրավունքի դպրոցը առավել հայտնի էր Ռավեննայի դպրոցից։ Նույն դարի վերջին Բոլոնիայի՝ իրավունքի պրոֆեսորները ավելի հայտնի էին այլ ոլորտների գիտնականներից և եվրոպական ճանաչում էին ձեռք բերել։ Դրա համար երկու նախադրյալ կար. դասավանդման մեթոդները գիտական էին, և Գերմանիայի կայսր Ֆրիդրիխ Առաջինը, որ նաև Լոմբարդիայի թագավորն էր, հետաքրքրված էր հռոմեական իրավունքով և հովանավորում էր դրա ուսուցումը։ 1158 թվականի Սեյմից հետո, որին ներկա էին Բոլոնիայի պրոֆեսորները, և որում կարգավորվեցին կայսրի և իտալական քաղաքների իրավական հարաբերությունները, Ֆրիդրիխը պարտավորվեց Բոլոնիայում հռոմեական իրավունք սովորող բոլոր ուսանողներին առավելություններ տալ։ Նախ ուսանողները իր ենթակայության տարբեր երկրներ ազատ ճանապարհորդելու իրավունք ստացան, ապա քաղաքի դատերը հանձնվեցին բացառապես պրոֆեսորներին և եպիսկոպոսներին:

Օտարերկրացի ուսանողներին քաղաքը գրավեց նաև իր հրաշալի կլիմայով և զարգացվածությամբ։ Սովորելու էին գալիս ոչ միայն երիտասարդները, այլև մեծահասակ, ընտանիք ունեցող մարդիկ, որոնց թվում Կոպեռնիկոսը, Ուլրիխ ֆոն Գուտենը: Այն ժամանակների համար զարմանալի էր, որ համալսարան հնարավոր չէր ընդունվել միայն հասարակական դիրքի շնորհիվ (գիտելիք էր պահանջվում և արհեստավորի որդուց, և թագավորի),և որ համալսարանում կարող էին սովորել և դասավանդել նաև կանայք։

download.jpg

Posted in Տրամաբանություն, Uncategorized

#13 (7-րդ դաս․)

  1. Սեդան մտապահված թվին ավելացրեց 12, ստացվածը կրկնապատկեց, արդյունքից հանեց 32 և ստացվեց 42: Ո՞ր թիվ էր մտապահել Սեդան:

25

2. Ո՞րն է ավելորդ:

11

Պատասխան՝ c

3. Աղցան պատրաստելու համար օգտագործեցին 200 գրամ կարտոֆիլ, 400 գրամ եգիպտացորեն և եգիպտացորենի 1/4- ի չափով բրինձ: Քանի՞ գրամ աղցան ստացվեց:

400:4=100գ

200+400+100=700գ.

4. Գրված են 1 2 3 4 5 6 թվերը: Օգտագործելով թվաբանական գործողությունների նշաններ և փակագծեր, առանց թվերի հերթականությունը փոխելու, կազմեք արտահայտություն, որի արժեքը լինի 121

(1+2×3+4)x(5+6)=121

5. Հաշվիր կոնֆետները:  Եթե ութ կոնֆետ ես հաշվել, ապա ստուգիր հաշվածդ այստեղ:

111

Պատասխան՝ 7

6. Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:

52:4=13

13+13+13=39սմ

7. Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180:

59+60+61=180

8. Ուղղանկյան մի կողմը մյուսից տարբերվում է 6 սմ-ով, կողմերից մեկը 14 սմ է: Ուղղանկյան անկյունագիծը (երկու հանդիպակաց գագաթները միացնող հատվածը) այն բաժանում է 2 հավասար եռանկյունների: Գտեք ստացված եռանկյան մակերեսը:

 

9. Պատկերացրու դու մեծ, մութ, դատարկ սենյակում ես։  Սենյակը դռներ չունի ու ոչ էլ լուսամուտ, բայց տանիքի վրա փոքր անցք կա։  Իչպե՞ս դուրս գալ այդ սենյակից։

Պետք է չպատկերացնել:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ենթադրական եղանակ

Գրել-ես կգրեմ, դու. Կգրես, նա կգրի, մենք կգրեն, դուք կգրեք, նրանք կգրեն:

Կարդալ-ես կկարդամ, դու կկարդաս, նա կկարդա, մենք կկարդանք,  դուք կկարդաք, նրանք կկարդան:

Խաղալ-ես կխաղամ, դու կխաղաս, նա կխաղա, մենք կխաղանք, դուք կխաղաք, նրանք կխաղան:

Մաքրել-ես կմաքրեմ, դու կմաքրես, նա կմաքքրի, մենք կմաքրենք, դուք կմաքրեք, նրանք կմաքրեն:

Վազել-ես կվազեմ, դու կվազես, նա կվազի, մենք կվազենք, դուք կվազեք, նրանք կվազեն:

Մտածել-ես կմտածեմ, դու կմտածես, նա կմտածի, մենք կմտածենք, դուք կմտածեք, նրանք կմտածեն:

Քայլել-ես կքայլեմ, դու կքայլես, նա կքայլի, մենք կքայլենք, դուք կքայլեք, նրանք կքայլեն: