Posted in Քիմիա, Uncategorized

Պարբերական համակարգի ստեղծումը և տարրերի դասակարգումը

Բոլոր տարրերը բաժանեցին երկու մեծ խմբերի՝ մետաղներ և ո՛չմետաղներ: Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, պլաստիկ ունեն մետղական փայլ ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Ո՛չմետաղները, եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն: Այս դասակագարգումը թերի է, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին մետաղական և ոչմետաղական: Բոլոր մետաղներից առանձրացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Ալկալիական: Դրանցից են՝ լիդիում, նատրիում, կալիում, ռուբիդիում, ցենզիում ֆրանսիում: Ոչմետաղներից ատանձնացվեցին  ամենաակտիվ ոչմետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Հալոգեններ: Հալոգեն բառը Հունարենից թարգմանեցին՝ աղածին: Հալոգեններից  են՝ F2, C2, B2, R2, A2: Բոլոր գազերից առանձնացրեցին, ազնիվ գազերը՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Այս բոլոր գազային նյութերը  կազմված են՝ ատոմներից, նրանց ատոմները այնքան  պասիվ են, որ չեն միանում իրար հետ և ուրիշ ատոմների հետ և չեն առաջացնում՝ մոլեկուլներ:

Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կանխման մեջ կարգաթվերից: Կարգաթվը համընկնում է միչուկի լիցքի հետ կամ պռոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Ատոմը բախկացած  է միջուկից միջուկը կազմված է դրական պռոտոններից և չեզոք նետրոններից միջուկի շուրջը բացասական էլեկտրոններից: Միջուկը դրական է իսկ ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է: Քանի որ, էլակտրոնների զանգված 2000 անգամ փոքր է պռոտոնների և նետռոնների զանգվածից և նրանք անընդատ գտնվում է շառժման մեջ դրա համար նրանց զանգվածը ընդունել են 0:

Տնային աշխատանք

Որոշել հետևիալ տարրերի ատոմների բաղադրությունը:

22, 26, 53, 8, 11:

Պարբերության համակարգը համընկնում է ատոմի էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ: Միջուկից  կան տարածություններ որտեղ էլեկտրենների գտնվելու հավանականությունը մեծ է այդ տարածություննը կոչվում են՝ էլեկտրոնային շերտեր կամ էներգետիկ մակարդակներ:

Բանաձևը՝ N=2n2

N-e-ի թիվն

n-շերտի համար

n=1 N=2.1 քառակուսի=2e

n=2 N=2.2 քառակուսի=2×4=8

n=3 N=2.3 քառակուսի=8

Ավարտված շերտեր ոնեն միայն՝ ազնիվ գազերը: Այն տարրերը որոնք վերջին շերտում ունեն 4-ից քիչ էլեկտրոններ, նրանք պոտք է  ընդունեն իրենց էլեկտրոնները և կունենան ոչ մետաղական հատկություններ:

Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են, ուժեղանում են՝ ոչ մետաղները: խմբի համարը եթե տարրը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում ցույց է տալիս էլեկտրոնների թիվը վերջի շերտում:

 

 

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s