Posted in Քիմիա, Uncategorized

Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի

1.Ինչու են դասակարգել տարրերը

Երբ, որ տարերը վաթսունից շատացան, անհրաժեշտ եղավ տարրերը դասակարգել:

2.Տարրերի առաջին դասակարգումը

Տարրերի առաջին դասակարգումը՝ մետաղներ և ո՛չ մետաղներ:

Մետաղները բացի սնդիկից պինդ են, ջերմաէլեկտրահողրդականություն, ունեն մետաղական փայլ և պլաստիկ են:

Ո՛չմետաղները, եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն:

Այս դասակարգումը թերի էր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ:

3.Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Առանձնացրին երեք խումբ տարեր։

Առաջին խումբը կոչվեց Ալկալիական մետաղներ՝ Li(Լիթիում), Na(Նատրիում), K(Կալիում), Rb(Ռուբիթիում), Cs(Ցեզիում), Fr(Ֆրանցիում): Սրանք ամենաուժեղ մետաղներին են։

   Երկրորդ խումբն կոչվեց Հալոգեն։ Այդ բառը թարգմանվում է աղ ծնող։ F(Ֆտոր), Cl(քլոր), Br(Բռոն), Y(Յոդ), At(Աստատ)։ Այս նյութերը ամենաակտիվ ոչ մետաղներն են։

   Երրորդ խումբն կոչվեց Իներտ (Ազնվ) գազեր՝ He(Հելում), Ne(Նեոն), Ar(Արգոն), Kr(Կրիպոն), Xe(Քսենոն), Rn(Ռադոն):

4.Ալկալիական մետաղներ,հալոգեններ,իներտ գազեր

Բոլոր մետաղներից առանձրացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Ալկալիական: Դրանցից են՝ լիդիում, նատրիում, կալիում, ռուբիդիում, ցենզիում ֆրանսիում: Ոչմետաղներից առանձնացվեցին ամենաակտիվ ոչմետաղները, որոնք կոչվեցին՝ Հալոգեններ: Հալոգեն բառը Հունարենից թարգմանեցին՝ աղածին: Հալոգեններից են՝ F2, C2, B2, R2, A2: Բոլոր գազերից առանձնացրեցին, ազնիվ գազերը՝ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Այս բոլոր գազային նյութերը կազմված են՝ ատոմներից, նրանց ատոները այնքան պասիվ են, որ չեն միանում իրար հետ և ուրիշ ատոմների հետ և չեն առաջացնում՝ մոլեկուլներ:

5.Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը,ատոմի կառուցվածքը

Տարրերի և նրանց միացուցությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կանխման մեջ կարգաթվերից: Կարգաթիվը համընկնում է միջուկի լիցքի հետ կամ պռոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ: Ատոմը բաղկացած է միջուկից: Միջուկը կազմված է դրական պռոտոններից և չեզոք նետրոնններից, միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոններից: Միջուկը դրական է, իսկ ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է:

6.Ինչ է պարբերությունը,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերությունը դա տարրերի հորիզոնական շարքեր են, կարգաթվերի մեծացումով սկսում են ալկալիական մետղաներով և վերջանում իներտ գազերով:

Պարբերության համակարգը համընկնում է ատոմի էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ: Միջուկից կան տարածություններ, որտեղ էլեկտրոնների գտնվելու հավանականությունը մեծ է, այդ տարածությունները կոչվում են՝ էլեկտրոնային շերտեր կամ էներգետիկ մակարդակներ:

7.Ինչ է խումբը և ենթախումբը,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Խմբի համարը, եթե տարրը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում, ապա ցույց է տալիս էլեկտրոոնների թիվը վերջին շերտում:

8.Ինչ է օքսիդացման աստիճանը

 

9.Մետաղներ,ոչմետաղներ
10.Իզոտոպներ

11.Տարրի բնութագրումը