Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ամառվա ձեռքբերումները

Այս ամառ ես հրաշալի եմ անցկացրել: Խաղացել եմ ընկերներիս հետ և ունեցել եմ ձեռքբերումներ ֆուտբոլի մեջ: Կարդացել եմ ֆուտբոլային հոդվածներ: Իմ ձեռքբերումները շատ չեն եղել, գրքեր չեմ կարդացել քանի որ այնքան ել չեմ սիրում կարդալ: Մի խոսքով այս ամառ ես լիցքաթափվել եմ և պատաստավել նոր ուսումնական տարվան:

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s