Posted in Քիմիա, Uncategorized

Ամառային առաջադրանքներ

  1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում  է նյութերը: Նրանց կառուցվացքը, բաղադրությունը, կիռառումը և հատկությունները:

Ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարագրություն, երկրաբանություն, աստղագիտություն, էկոլոգիա:

2.Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Բոլոր առարկաները կազմված են նյութերից:

Բոլոր առարկաներն ունեն ընդհանուր անվանում՝ ֆիզիկական  մարմին: Յուրաքանչուր ֆիզիկական մարմին ունի որոշակի ձև,  զանգված ու ծավալ:

Ապակուց կարելի է պատրաստել փորձանոթ:

3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են առնվազն 2 տարրի ատոմներից։ Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են միատեսակ տարրի ատոմներից։

4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ

Քիմիական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը փոխարկվում են  մեկը մյուսի, այսինքն` նոր նյութեր են առաջանում:

Երկաթի ժանգոտվելու երևույթը-քիմիական

Նավթի այրումը-քիմիական

Մածունի և սոդայի թոխազդեցությունը-քիմիական

Ֆիզիկական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը մեկը մյուսի չեն փոխարկվում, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում:

Ծծմբի, շաքարի, կերակրի աղի, ածխի մեծ  կտորների` փոշու վերածվելը

5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է: Ատոմը կազմած է էլեկտրոններից, պրոտոններից և նեյտրոններից:

6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Ատոմը նյութի փոքրագույն մասնիկն է:

Հունարեն բառ է, որը թարգմանվում է անբաժանելի:

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և՛ մոլեկուլները, և՛ ատոմները պահպանվում են:

Քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, իսկ ատոմները պահպանվում են:

Ատոմները և մոլեկուլները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ են:

Նույն տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են պարզ նյութեր:

Տարբեր տեսակի ատոմի միացումից առաջանում են բարդ նյութեր:

Տարը դա ատոմների որոշակի տեսակ է:

Պարզ նյութերը բաժանվում են երկու մեծ խմբերի՝ մետաղների և ոչ մետաղների:Ատոմների ֆիզիկապես բաժանելի են: Կենտրոնում գտնվում միջուկ, միջուկը կազմված է պրոտոններից (p+),  նեյտրուններից (n0),  էլեկտրոն (-ē): Նույն լիցքով մասնիկները իրար վանում են, իսկ տարբեր լիցքով մասնիկները իրար ձգում են:

Ատոմները էլեկտրաչեզոք մասնիկներ են և հավասար են կարգի կարգաթվին պարբերական համակարգում:

7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված

Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե նյութի մոլեկուլի զանգվածը քանի անգամ է մեծ ԶԱՄ-ից։

 

 

 

 

 

 

3.Ինչ է նյութը և մարմինը

Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները ֆիզիկական մարմիններ են

Այն ինչից կազմված են ֆիզիկական մարինները կոչվում են նյութեր

4. Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝

քանոնը-պլասմաս, պայտ, ալյումին,եչկաթ,

արձանը- կավ, քար, մառմառ, գռանիտ,ալյումին, պքինձ, երկաթ, ոսկի

ամանեղենը-կավ, փայտ, պլասմաս,երկաթ, առծաթ,ոսկուց

զարդերը-փայտ, ոսկի, պղինձ, պլասմաս, թանկառժեք քարեր,ալիումին, մետաղ

Posted in Русский язык, Uncategorized

История кино и режиссура

1. История кино. 

История кинематографа начала свой отсчёт 28 декабря 1895 года, когда на бульваре Капуцинок в одном из залов «Гранд кафе» прошёл первый сеанс кинопоказа.

2. Тонкости режиссёрства

Режиссура – это разновидность творческой деятельности, с помощью которой создаются кинематограф, театральное действие и эстрадные номера. Режиссура сложный вид деятельности, но очень интересный. В основе связующего звена между актером и главным автором стоит режиссер. Он играет роль «переводчика», истолковывая авторскую работу по-своему, переводя ее на язык кинематографа или спектакля.


3. Жанры кино

Боевик – кинематографический жанр, в котором главный герой или герои сталкиваются с рядом проблем, решить которые, не прибегнув к насилию, не удается.

Детективные фильмы – жанр кинематографа, главный герой или герои которого пытаются найти решение какой-либо проблемы или раскрыть преступление.

Комедия — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходом, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.

Криминальные фильмы – кинематографический жанр, фокусирующийся на криминале и так или иначе связанными с ним темами.