Posted in Հանրահաշիվ, Uncategorized

23.09.2019թ.

Պ.Զ

Թեմա երկու անհայտով առաջին աստիճանի հավասարում

1+1=2

1+x=2

 

3x+2y-5=0

2 անհայտ, առաջին աստ. հավ.

x-ի գործակից 3

y-ի գործակից 2

-5-ազատ անդամ

 

ax+by+c=0

 

Օրինակ. 1.

x+y=7

x=1       1+6=7 լուծում է.

y=6      (1,6)- հավ. լուծում է.

x=6,5      (6,5 ; 0,5)

y=0,5

 

Առ. 6.

2x+3y=10(Աննայի)

 

Առ. 7.

3x+2y-1=0

(1,-1)               3.1+2. (-1)-1=0

(5;-7)              3-2-1=0

(-3;5)                                Պ. (1-1) լուծ. է

 

Առ. 10.    x+y-5=0

y=9  1. (3;2)      0;5

y=2   (4;1)