Posted in Գրականություն, Uncategorized

Վերլուծություն

Ոսկի քաղաքը

Հեղինակը այս ստեղծագործության միջոցով փորձում է մարդկանց սովորեցնել, որ պետք է միշտ ստեղծագործ և աշխատասեր լինել: Մարդիկ պետք է փոխադարձաբար հարգեն իրար և օգնեն առանց որևէ շահ ակնկալելու:  Ամեն մարդ պետք է ամեն պահի պատրաստ լինի պահելու և շենացնելու իր երկիրը: Կարծում եմ դա է մեզ մոտեցնում աստծուն:

Posted in Հասարակագիտություն

Մարդը և հասարակությունը

Հասարակություն կամ մարդկային հասարակություն, անհատների փոխադարձ, մշտական հարաբերությունների մեջ գտնվող մարդկանց խումբ է կամ միևնույն աշխարհագրական կամ վիրտուալ տարածության մեջ գտնվող մեծ սոցիալական խումբ է, որ կառավարվում է միևնույն քաղաքական իշխանությամբ և գերակշռող մշակութային սպասումներով։ Հասարակական գիտություններում, ավելի մեծ հասարակությունը հաճախ ենթարկվում է ենթախմբերի շերտավորման: Հասարակությունը իր անդամներին կարող է հնարավորություն ընձեռնել, որքանով որ հնարավոր է, օգուտներ քաղելու այն եղանակով, որոնք անհատական ձևով հնարավոր չէ: Եվ անհատական և սոցիալական օգուտները կարող են տարբերվել կամ շատ դեպքերում համընկնել: Հասարակությունը կարող է բաղկացած լինել համակարծիք անձանցից, ովքեր մեծ հասարակություններում ունեն իրենց դոմինանտ նորմերը և արժեքները: Այդ տերմինը, որը երբեմն անվանում են որպես ենթամշակույթ, լայնորեն կիրառվում է քրեաբանության մեջ:

Ավելի լայն իմաստով, հատկապես կառուցվածքային մտքի շրջանակներում, հասարակությունը կարող է պատկերվել, որպես տնտեսական, սոցիալական, արդյունաբերական կամ մշակութային ենթակառուցվածք, կազմված տարբեր անհատներից: