Posted in Գրականություն, Uncategorized

Ի ՞ նչ է կրթությունը

Կրթությունը Աստծո պատկերի բացահայտումն է երեխայի մեջ:

Այն մարդու հոգևոր էության իմացական ձգտումն է:

Այն Անմահության ճանապարհի, Անսահմանության ճանապարհի ընբռնումն է:

Այն դեպի Լույս տանող ուղի է:

Այո համաձայն եմ քանի որ կրթությունը օգնում է երեխային, որ նա ապագայում լավ կյանք ունենա:

Այն գիտակցության ընդլայնման միջոցով կյանքի ճանաչողություն է:

Այն Երկրի վրա կյանքի վերափոխման ձգտումն է՝ վեհությունը և հանդիսավոր գեղեցկությունը:

Այո համաձայն եմ,  որովհետեվ կրթության միջոցով մարդիկ ավել գրագետ և գեղեցիկ են խոսում և սկսում են ավելի խելացի մտածել:

Կրթությունը համընդհանուրի բարեկեցությունն է:

Կրթությունը Երկրի վրա Լույսի հաղթանակն է:

Կրթությունը արթնացնում է թևեր ունեցող երեխային, բացահայտում է նրա Էությունը, սովորեցնում է թռչել մտքի արագությամբ՝ բարձր, հեռու:

Իսկ ինչո ՞ ւ թռչել քայլելու փոխարեն:

Որովհետև այդպես է հունցված մեր հոգևոր բնությունը, որովհետև այն ունի Տիեզերքի բոլոր հատկանիշները:

Եվ նա, ով կարողանում է թռչել, ոգևորություն է հաղորդում երկրային կյանքին՝ այն դարձնելով առավել գեղեցիկ և հարուստ:

Posted in Անատոմիա, Uncategorized

Անատոմիա

1.Նկարագրել Գեղձերի 3 տեսակները։Բերել օրինակներ։
Արտազատական գեղձերն են՝ արցունքագեղձը, քրտնագեղձը, թքագեղձը:
Ներզատական են այն գեղձերը, որոնք ծորան չունեն և նրանց արտարած հորմոնները անցնում են արյան մեջ:
Խառը գեղձերը նրանք են, որոնք համ արտազատական համել ներզատական ֆունկցիաներ:
2. Վահանաձև գեղձ որտեղ է գտնվում, ինչ հորմոն է առաջացնում , որոնք են 4 հիվանդությունները գրել առաջացման պատճառները։
3. Մակերիկամներ, մակուղեղ որտեղ են գտնվում, ինչ հորմոն են առաջացնում , որոնք են հիվանդությունները գրել առաջացման պատճառները։