Posted in Գրականություն, Uncategorized

Մարդիկ, որոնք ինձ դուր են գալիս

Ինձ դուր են գալիս մարդիկ, որոնք արդարության զգացում ունեն. նրանց կոչում եմ ընկերներ:

Ինձ դուր են գալիս արդարության զգացում ունեցող մարդիկ, որովհետև արդարություն ունեցող մարդը շատ քաջ է լինում և առանց արդարության զգացում ունեցող մարդկանց կյանքը մի քանի անգամ ավելի դժվար կլիներ:

Ինձ դուր են գալիս հավատարիմ ու համառ մարդիկ, որոնք չեն թուլանում, երբ փորձում են հասնել իրենց նպատակներին ու գաղափարներին:

Ինձ դուր են գալիս հավատարիմ և համառ մարդիկ, որովհոտև այդպիսի մարդիկ շատ լավ ընկեր են լինում և երփեկ չեն թուլանում: