Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

1.      Հենաշարժիչ համակարգի բաժինները և ֆունկցիանկարմիր և դեղին ոսկրածուծ

Հենաշարժիչ համակարգի հիմանկան ֆունկցիան է պաշտպանական,հենարային,արյունաստեղծ, շարժողական։ Հենաշարժիչ համակարգիբաժիներն են՝ գանգ, կրծքավանդակ, վերին վերջույթ, ստորին վերջույթ։Գանգը կազմված է վերին ծնոտ, ստորին ծնոտ։ Կրծքավանդակ՝ կրծքոսկր և12 զույգ կողոսկրերից։ Վերին վերջույթը՝ անրակոսկր, թիակոսկր,բազկոսկր, ճաճանչոսկր, արմուկոսկր, նախադաստակ, դաստակ,մատնոսկրեր։ Ստորին վերջույթներ՝ կոնքոսկր, սսրբոսկր, ազդրոսկր,սրունքի մեծ ոլոք, սրունքի փոքր ոլոք, նախագարշապար, գարշապար,մատոսկրեր։ Ոսկրածուծը հյուսվածք է։ Կան կարմիր և դեղին ոսկրածուծեր։Կարմիր ոսկրածուծն ամբողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում է տափակոսկրերում։ Արյունահոսության դեպքում, երբ արյան քչություն է լինումոսկրերում նաև սկսում է արտադրվել դեղին ոսկրածուծը, որըընդհանրապես առօրյաում չի առտադրվում։

 

2.      Ոսկրերի կառուցվածքը և ձևերըբերել օրինակներ

Ոսկորը հիմնականում շարակցականհյուսվածք է։Ոսկրը պատվածէամուրթաղանթով՝ շրջոսկրով։Շրջոսկրում առկանյարդային վերջույթներովէ, այդպատճառովէլ վնասվածքի, կամ հարվածիդեպքում ունենումենք սուրցավիզգացմունքը։Ոսկրերը ունեներեք տեսակ՝տափակ, խառը, խողովակաձև։Տափակեն՝ կողոսկրերը, խառն են՝դաստակը, իսկ խողովակաձևեն՝ ազդրոսկրը։

3. Ոսկրերի միացման ձևերը , բերել օրինակներ

Ոսկորները ունեն երեք միացման ձևեր՝ անշարժ, կիսաշարժուն, շարժուն։ Անշարժէ գանգը, կրծքոսկրը, սրբոսկրը, կիսաշարժուն՝ ողնաշարը, թիակոսկրը,նախագարշապար, իսկ շարժուն՝ ներքին ծնոտը, ծնկոսկրը և այլն։