Posted in Կենսաբանություն, Uncategorized

Կենսաբանություն

1.      Հենաշարժիչ համակարգի բաժինները և ֆունկցիանկարմիր և դեղին ոսկրածուծ

Հենաշարժիչ համակարգի հիմանկան ֆունկցիան է պաշտպանական,հենարային,արյունաստեղծ, շարժողական։ Հենաշարժիչ համակարգիբաժիներն են՝ գանգ, կրծքավանդակ, վերին վերջույթ, ստորին վերջույթ։Գանգը կազմված է վերին ծնոտ, ստորին ծնոտ։ Կրծքավանդակ՝ կրծքոսկր և12 զույգ կողոսկրերից։ Վերին վերջույթը՝ անրակոսկր, թիակոսկր,բազկոսկր, ճաճանչոսկր, արմուկոսկր, նախադաստակ, դաստակ,մատնոսկրեր։ Ստորին վերջույթներ՝ կոնքոսկր, սսրբոսկր, ազդրոսկր,սրունքի մեծ ոլոք, սրունքի փոքր ոլոք, նախագարշապար, գարշապար,մատոսկրեր։ Ոսկրածուծը հյուսվածք է։ Կան կարմիր և դեղին ոսկրածուծեր։Կարմիր ոսկրածուծն ամբողջ կյանքի ընթացքում պահպանվում է տափակոսկրերում։ Արյունահոսության դեպքում, երբ արյան քչություն է լինումոսկրերում նաև սկսում է արտադրվել դեղին ոսկրածուծը, որըընդհանրապես առօրյաում չի առտադրվում։

 

2.      Ոսկրերի կառուցվածքը և ձևերըբերել օրինակներ

Ոսկորը հիմնականում շարակցականհյուսվածք է։Ոսկրը պատվածէամուրթաղանթով՝ շրջոսկրով։Շրջոսկրում առկանյարդային վերջույթներովէ, այդպատճառովէլ վնասվածքի, կամ հարվածիդեպքում ունենումենք սուրցավիզգացմունքը։Ոսկրերը ունեներեք տեսակ՝տափակ, խառը, խողովակաձև։Տափակեն՝ կողոսկրերը, խառն են՝դաստակը, իսկ խողովակաձևեն՝ ազդրոսկրը։

3. Ոսկրերի միացման ձևերը , բերել օրինակներ

Ոսկորները ունեն երեք միացման ձևեր՝ անշարժ, կիսաշարժուն, շարժուն։ Անշարժէ գանգը, կրծքոսկրը, սրբոսկրը, կիսաշարժուն՝ ողնաշարը, թիակոսկրը,նախագարշապար, իսկ շարժուն՝ ներքին ծնոտը, ծնկոսկրը և այլն։

Author:

Ավագ դպրոց 9-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s