Posted in Առաջին շրջանի հաշվետվություն, Uncategorized

Առաջին շրջանի հաշվետվություն

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

 • Այս ուսումնական շրջանի ընթացքում բացակայել եմ 15-20 օր, օրեր կար, որոնց ընթացքում բացակայել եմ անհարգելի, բայց հիմնականը զգուշացված են եղել։
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
 • Русский — 2 նյութ
 • Հայոց լեզու-Գրականություն – 10 նյութ
 • Հանրահաշիվ-Երկրաչափություն — 2 նյութ
 • Պատմություն — 7 նյութ
 • Քիմիա — 6 նյութ
 • English — 1 նյութ
 • Հասարակագիտություն – 4
 • Տրամաբանական մաթեմատիկա – 0
 • Ֆիզիկա – 3
 • Աշխարհագրություն — 1
 • Կենսաբանություն — 1
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
 •  Ուսումնական պարապմունքներից բացակայել եմ մոտ 2 անգամ, ուշացել եմ երկար ընդմիջումից հետո մոտ 5 անգամ:
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության
  • Ներկա եմ եղել գրեթե բոլոր դասաժամերին, բացակեյել եմ մոտ 7 անգամ:
  • խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   Այս կիսմյակ չեմ մասնակցել։
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
   Թարգմանություններ – (12, 3)
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
   Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
   Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
   Չեմ մասնակցել։
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
  • Չեմ մասնակցել։
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
  • Խախտում չունեմ։
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
  Ձեռքբերումներ չունեմ։
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • Русский — նորմալ
 • Հայոց լեզու-Գրականություն — նորմալ
 • ՀանրահաշիվԵրկրաչափություն — լավ
 • Պատմություն— վատ
 • Քիմիա — լավ
 • Ֆուտբոլ– գերազանց
 • English— վատ
 • Աշխարհագրություն— նորմալ
 • Տրամաբանական մաթեմատիկա – նորմալ
 • Կենսաբանություն— նորմալ
 • Ֆիզիկա– նորմալ
 • Ֆիզկուլտուրա —  լավ
 • Երգ — վատ
 • Պար — նորմալ
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  Առաջարկներ չունեմ։
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք

Ֆիլմերի դիտում։

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
 •  Չունեմ
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
   Առաջարկներ չունեմ։
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը
Posted in Քիմիա, Uncategorized

Փոխանակման ռեակցիա

Փոխանակման   ռեակցիա՝ պղնձի (II) հիդրօքսիդի  ստացումը

CuS O4 + 2NaOH →Cu(OH)2 +Na2 SO4

Փորձանոթի մեջ լցրեցինք աղը՝ պղնձի սուլֆաթը, լցրեցինք ջուր խառնեցինք լուծվեց այնուհետև զգուշությամբ ավելացրեցինք NaOH, առաջացավ կապույտ գույնի նստվածք:

Տեղի ուեցավ փոխանակման ռեակցիա:

Փողանակման է կոչվում բարդ նյութերի միջև ընդացող ռեակցիան, որի ընթացքում բարդ նյութերը փոխանակում են բաղադրամասերը և ռեակցիայի հետևանքով առաջանում է 2բարդ նյութ: