Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Նախագծային աշխատանք, Գրականություն, Uncategorized

Սասունցի Դավիթ

Դավիթը հովիվ

Դավիթ էլավ, էկավ դուռ, տեսավ.
Էնքա՛ն մարդ է հավաքված դուռ։
Շատեր կան՝ Դավիթ չե՛ն տեսած.
Էկած են՝ թամաշա՛ անեն, Դավի՛թ տեսնեն։
Շատեր էլ կան, Դավթին զարկելու ապով են էկած:
Դավիթ որ էլավ դուրս,
Էսքան մարդիկ Դավիթ տեսան,
Ահուց դողդողացին, իրարու գաղտուկ ասին.
— Դավթին դուք ձեռք չը տաք,
Որ ակահի՝ մեզ է՛լ տ’ըսպանի։

Ու դարձավ, ամեն մեկ գնաց իր տուն։

ԴԱՎԹԻ ԵՎ ՄԵԼԻՔԻ ՄԵՆԱՄԱՐՏԸ

Քուռկիկ, քե ամանա՛թ իմ նորամանուկ Դավիթ։
Ձին վիզ թեքած լսեց, ասաց.— Շա՛տ լավ, մամիկ։
Պառավ իր խոսք դարձուց Դավթին, ասաց.
— Դավիթ, քո օղորմած հեր իր ձիուն
Ամեն ճար ու ճամփա շանց է տվե,
Ձին էդ ամեն գիտի։
Դավիթն ասաց.— Շա՛տ լա՛վ, մամիկ։
Ու էլավ Դավիթ՝ քըշեց Քուռկիկ Ջալալին։

Սասունցի Դավիթը (Հովհաննես Թումանյան)

Առյուծ-Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թընդում էր նըրա հըռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր․
Հազար բերան էր— մի Առյուծ-Մըհեր։

Posted in Հանրահաշիվ, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Հանրահաշիվ

516.

1 4

2 3,1

3   1

4   5

5      1,13

6      7,2

7          0,3

8          57,1

 

522.

1   6

2    12

3     20

4       35

5      90

6      560

√18

 

523

1  2√3

2    3√2

3     2√5

4     2√6

5       3√3

6       2√7

7        4√2

8        3√5

9         5√2

10      6√2

 

526.

1   20

2     18

3     30

4       48

5       220

6       105

7        210

8       630

9        154

 

227.

1     8

2     15

3         30

4         70

5           20

6         900

7           800

8         5000

 

530

1   7/9

2       8/10

3       4/3

4              3/2

5             13/29

 

Posted in Русский язык, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Как проходит моя семейная школа

Школьные дни моей семьи проходит очень интересные и полные. Я не только беру онлайн-занятия, но и провожу день с моими друзьями. Мы тренируемся и смотрим фильмы весь день, я нахожу время поиграть со своей собакой  раньше  не мог провести много времени с ним , потому что после школы я посещаю занятия по футболу и у меня осталось мало времени. Я мечтаю стать футболистом, надеюсь, у меня все получится. Жаль, что мне трудно изучать иностранные языки, хотя я знаю, что они очень важны в выбранной мной профессии. Я хочу сказать, что я провожу свое свободное время рисовании, которая была моим хобби с детства. Я люблю рисовать животных, особенно собак. Следуя по вашему совету, начал смотреть фильмы Чарли Чаплина.Честно говоря, они мне очень понравились. Поэтому я попробовал подвести итог одной недели моей семейной школы.

Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն

531.

32

532.

52

533.

7

534

9:1

535.

Ցանկացած արտագծյալ քառանկյան հանդիպակաց կողմերի գումարները հավասար են:եթե զուգահեռագծի բոլոր հանդիպակաց կողմերը իրար հավասար են, նշանակում է, որ զուգահեռագիծը շեղանկյուն է:

536.

Այո

537.

Այո

538.

Ոչ

539.

63

540

60,120

541.

Հիշենք որ ուղղանկյան բոլոր անկյունները ուղիղ են (90 աստիճան), այսինքն երկու հանդիպակած անկյունների գումարը կստացվի 180 աստ.

542

Ոչ

543

Հավասարասրուն սեղանի հանդպիակած անկյունների գումարը հավասար է 180 աստ.

552.

11

553

26

Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Նախագծային աշխատանք, Գրականություն, Uncategorized

Ընտանեկան նախագիծ

Համո Սահյան

Նեղվում եմ

Նեղվում եմ, խփում են կրծքիս, 
Ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ, 
Ներում եմ, նստում են գլխիս, 
Ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ։
     
Առնում են ու ետ չեն տալիս, 
Ես գոհ եմ, իրենք են դժգոհ։
Մեռնում եմ, երբ ուշ են գալիս, 
Ես զոհ եմ, իրենք են դժգոհ։

Կարդում է՝ Արմեն Մարտիրոսյանը

Կարդում է՝ Ռուզաննա Աբրահամյանը