Posted in Հանրահաշիվ, Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Uncategorized

Առցանց աշխատանք (Հանրահաշիվ)

Առաջադրանքներ:

1)Գտեք քառակուսու կողմը, եթե նրա մակերեսը հավասար է՝

ա) 25սմ2 — 5սմ

բ) 1մ2,    1մ

գ) 400մմ2, 20 սմ

դ) 49 դմ2,   7դմ

ե) 16 կմ2,     4կմ

զ) 1հա:      100 մ

2) Գտեք տված թվերի քառակուսի արմատները՝

ա) 10 000  -100  +100

բ) 3600      -60    +60

գ) 640 000    -800   +800

դ) 1 000 000   -1000   +1000

ե) 1/4                 -1/2       1/2

զ) 19;                 — 1/3            1/3

է) 2536;              — 5/6       5/6

ը) 1649:                -4/7      +4/7

 

Արմատները նշելուց հետո  ստուգիր:

Օրինակ՝ ե) (1/2)^2=¼

(-1/2)^2=¼

Պատասխան՝ ½ և -½

 

3) Պատասխանիր հարցերին:

  •  Կարո՞ղ է արդյոք իրական թվի քառակուսին լինել բացասական թիվ:

Ոչ

  •   Ի՞նչն են անվանում քառակուսի արմատ տված թվից:

Այն թիվը, որով բազմապատկում ենք իրենով, ստացվում իր քառակուսի արմատով թիվը

  •  Քանի՞ քառակուսի արմատ ունի դրական թիվը,իսկ զրո՞ն:

Դրականը- երկու

Զրո- հենց ինքը

  •  Գոյություն ունե՞ն արդյոք իրական թվեր, որոնք բացասական թվի քառակուսի արմատներն են:   այո

4) Գտեք թվեր, որոնց  քառակուսին հավասար է նշված թիվը /միշտ է հնարավո՞ր/

ա) 4  -2  +2

բ) 100  -10  +10

գ) −6; չկա

դ) 81; -9  +9

ե) −0,25 չկա

զ) 0;   0

է) 0,09  -0,3     +0,3

ը) 1,21  -1,1      +1,1

5) Ցույց տուր, որ

ա) 11-ը 121-ի քառակուսի արմատ է,  11×11=121

բ) -13-ը 169-ի քառակուսի արմատ է,  -13x(-13)=169

գ) 1,7-ը 2,39-ի քառակուսի արմատ չէ,   1,7×1,7=2,89

դ) -0,7-ը -0,49-ի քառակուսի արմատ չէ:  0,7x(0,7)=0,49

 

Առաջադրանքներ կրկնողության բաժնից:

7)Լուծիր պարզագույն հավասարումներ՝

1. x=6

2.x=-8

3.x=-3

4.x=11

5. x=10

6.  x=-4

7.x=3

8.x=4

9.x=12

10. x=-24

 

8) Լուծիր պարզագույն անհավասարումները՝

ա. x<1

բ. x>-1

գ.x<-1

դ. x<-6.5

9)Լուծիր անհավասարումները՝

1.Սխալ է

2. x<5

3. սխալ է

4. R

 

10)Լուծիր անհավասարումները /լրացուցիչ/

  1. x>=4.5

2. x<=2

3. x>=5/16

4. x<=5