Posted in Հեռավար֊արցանց ուսուցման, Երկրաչափություն, Uncategorized

Երկրաչափություն

531.

32

532.

52

533.

7

534

9:1

535.

Ցանկացած արտագծյալ քառանկյան հանդիպակաց կողմերի գումարները հավասար են:եթե զուգահեռագծի բոլոր հանդիպակաց կողմերը իրար հավասար են, նշանակում է, որ զուգահեռագիծը շեղանկյուն է:

536.

Այո

537.

Այո

538.

Ոչ

539.

63

540

60,120

541.

Հիշենք որ ուղղանկյան բոլոր անկյունները ուղիղ են (90 աստիճան), այսինքն երկու հանդիպակած անկյունների գումարը կստացվի 180 աստ.

542

Ոչ

543

Հավասարասրուն սեղանի հանդպիակած անկյունների գումարը հավասար է 180 աստ.

552.

11

553

26